Se bilder fra Akademiets årsmøte

Mandag 12. oktober ble Det Norske Videnskaps-Akademis årsmøte arrangert i Speilsalen på ærverdige Grand Hotel. I tillegg til Akademiets trofaste medlemmer var Oslos ordfører, Marianne Borgen, rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen, direktør ved Norges forskningsråd, John-Arne Røttingen og Framkomiteen til stede. Se bildegalleri nederst i denne saken.

Bilde
Årsmøtet 2020 - Det Norske Videnskaps-Akademi
Reza Aghamir og Yngve Søberg åpnet årsmøtet. Foto: Thomas Eckhoff

I følge tradisjonen markerer Akademiet hvert år Fridtjof Nansens fødselsdag og i år ble de to arrangementene slått sammen. Arrangementet startet med sang og musikk fra Reza Aghamir, Lydia Hoen Tjore og Yngve Søberg og fortsatte med at generalsekretær Øystein Hove leste og opp navn og faglig tilhørighet til de av Akademiets nye medlemmer som kunne være til stede.

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere ble delt ut av styreleder Øyvind Østerud og gikk til Sverre Magnus Selbach for fremragende forskning innen materialteknologi og til Carl Henrik Knutsen for fremragende forskning innen statsvitenskap. Kveldens hovedpris, Fridtjof Nansens belønning innen humaniora og samfunnsvitenskap, ble delt ut av Inger Sandlie og gikk til Iver B. Neumann for fremragende forskning innen internasjonal politikk.

Nansen minneforelesning ble holdt av professor ved Universitetet i Bergen, Lise Øvreås, hun snakket om «Antibiotikaresistensen og jakten på nye medisiner». Hun fikk Nansenmedaljen for sitt foredrag.

Deretter var det festmiddag for de tilstedeværende og takketale ved Iver B. Neumann.

Relatert bildegalleri

Årsmøtet 2020