Se opptak

Trues medisinske fremskritt av mirakelkurer og press om raske godkjenninger?

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi
Regenerativ medisin

Regenerativ medisin går i hovedsak ut på å erstatte celler, vev og organer ved bruk av stamceller. 

Pasienter i EU-området kan i dag få tilgang til regenerativ medisin på fire måter:
•    Når terapiformen er testet og myndighetene har godkjent den 
•    Når man deltar i et medisinsk forsøksprosjekt
•    Når man har fått spesiell tillatelse til å få behandling som foreløpig ikke er godkjent for markedsføring 
•    Gjennom direkte kjøp, for eksempel på nettet, fra kommersielle aktører som ikke er godkjent av myndighetene.

Regenerativ medisin, der stamceller brukes til erstatning av celler og vev, er i dag etablert behandling ved noen definerte sykdommer, særlig de som behandles med benmargstransplantasjoner. For en del andre tilstander er regenerativ medisin i eller nær klinisk utprøving. Blant disse finner vi erstatning av ben, brusk, hud og hornhinner, erstatning av nerveceller ved Parkinsons sykdom, erstatning av netthinnens pigmentepitel, og konstruksjon av nye organer slik som urinblæren. Samtidig har enkelte skandaler innen medisinsk forskning de senere år vært knyttet til behandling med stamceller. 
 

Se opptak: 

Bilde
Professor Anthony Atala - professor i regenerativ medisin
– Professor Anthony Atala, som er direktør for Wake Forest Institute for Regenerative Medicine og styreleder for Institute for urologi at Wake Forest School of Medicine i North Carolina, USA, er en av verdens ledende forskere innen regenerativ medisin. (Copyright: WFBH Photography)

Dette er bakteppet for rapporten fra EASAC (European Academies Science Advisory Council) og FEAM (Federation of European Academies of Medicine), der medisinske eksperter og forskere over hele Europa understreker viktigheten av forskning innen regenerativ medisin, men samtidig maner til forsiktighet rundt en stadig økende entusiasme. Det er særlig gapet mellom befolkningens forventninger og den reelle situasjonen vi befinner oss i som rapporten setter lys på. Samtidig er det sterk konkurranse i det medisinske markedet globalt, og enkelte myndigheter begynner å gi etter når det gjelder regulatoriske krav. 

– Stamceller og genterapi, som er en del av regenerativ medisin, er lovende og kan gi oss store medisinske framskritt, men vi ser en økende trend om at kravene til bevis blir redusert, sier professor Volker ter Meulen, som ledet gruppen som laget rapporten.

Desperate pasienter
– Analytikerne venter en rask vekst i dette markedet, og mange pasienter er desperate etter nye vidunderkurer. Vi står på dørterskelen til mange nye framskritt, men vi må mane til forsiktighet: Trenden vi ser om krav til hastighet i utviklingen av nye medisiner og bioteknologi må ikke gå på bekostning av pasientenes sikkerhet, sier Joel Glover, professor ved det medisinske fakultetet på Universitetet i Oslo. Han er faglig ansvarlig for webinaret.

Professor Anthony Atala (direktør for Wake Forest Institute for Regenerative Medicine, og styreleder for Institutt for urologi ved Wake Forest School of Medicine i North Carolina, USA) holder hovedinnlegget og Olle Lindvall (Universitetet i Lund), som satt i arbeidsgruppen for rapporten, presenterer rapporten. For øvrig deltar Rune Kjeken, Legemiddelverket, Kamal Mustafa (Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus), Goran Petrovski (UiO), Helge Ræder (UiB) og Hanne Scholz (UiO) .

Bilde
Joel Glover, UiO.
– Vi står på dørterskelen til mange nye framskritt, men vi må nå mane til forsiktighet, sier Joel Glover, professor ved det medisinske fakultetet på Universitetet i Oslo. Han er faglig ansvarlig for seminaret.

Les hele EASAC rapporten her.


Program:
13:00 Welcome, President of the Academy Hans Petter Graver 
13:05 Opening and introduction, Joel Glover, professor, Institute of Basic Medical Sciences, UiO
13:10 Presentation of the EASAC report Challenges and potential in regenerative medicine, Olle Lindvall, Professor, Department of Clinical Sciences, Lund University 
13:45 Q&A
14:00 Anthony Atala, Professor and Director of the Wake Forest Institute for Regenerative Medicine, and Chair of the Department of Urology at Wake Forest School of Medicine in North Carolina
14:40 Q&A
14:45 Break
What is the status of Norwegian research in regenerative medicine?
15:00 Rune Kjeken, The Norwegian Medicines agency
15:15 Kamal Mustafa, Professor, Department of Clinical Dentistry, UiB
15:25 Goran Petrovski, Professor, Institute of Clinical Medicine, UiO and Oslo University Hospital
15:35 Helge Ræder, Professor, Vice Dean for Innovation, Faculty of Medicine, UiB
15:45 Hanne Scholtz, Vice Director, Center of Excellence Hybrid Technology Hub, UiO and Oslo University Hospital
15:55 Joel Glover, Professor, Institute of Basic Medical Sciences, UiO and Oslo University Hospital
16:05 Panel discussion
16:45 End

Moderator: Ole Johan Borge

 

Se opptak fra webinaret her.