Formiddagsmøte

Francis Fukuyamas forfatterskap

For medlemmer
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Mathilde Fasting er siviløkonom fra NHH og idéhistoriker fra Universitetet i Oslo. Hun har også en doktorgrad om den norske juristen og økonomen Torkel Aschehoug. Fasting jobber til daglig i tankesmien Civita og har skrevet flere bøker, blant annet Borgeren og fellesskapet (2015), Valgfrihet (2013), Etter historiens slutt (2019) og Torkel Aschehoug and Norwegian Historical Economic Thought (2013).

Bilde
Foredragsholder 26 januar 2021: Formiddagsmøte
Mathilde Fasting
​​​​​​​Foto: CF-Wesenberg / kolonihaven.no

Francis Fukuyama er en av vår tids mest innflytelsesrike statsvitere. Han slo igjennom i offentligheten med et brak med artikkelen The End of History i 1989. Der spådde han Sovjetunionens oppløsning og at Historien gikk mot slutten. Fukuyama har siden den gangen vært produktiv og skrevet om temaer knyttet til anerkjennelse, verdighet, identitet, nasjonalisme, religion og kultur. Han er dessuten kjent for å ta opp utfordringen Vestens liberale institusjoner står overfor, årsaker til politisk og økonomisk utvikling og betingelsene for politisk demokrati.

Fukuyama er en varm forsvarer av det liberale demokratiet og er en tenker som over tid har utviklet et bredt teoretisk og empirisk fundament for å forstå hvordan liberale demokratier oppstår, hva som er det vesentlige ved dem og hvorfor de så langt er de beste eksemplene på politisk orden vi kjenner til. 

Men han er også bekymret og sier at liberale demokratier står overfor flere utfordringer. De kan deles i tre: Konkurranse fra autokratiske regimer, svekkede institusjoner i liberale demokratier og hvordan populisme, polarisering og mangel på forsvar av liberale demokratier ødelegger for anerkjennelse.