Akademimøte

Hva koster pandemien?

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Minnetalene over Janne Bondi Johannessen og Knut Rønningen er utsatt til Akademimøte 16. september.

Foredrag ved professor Steinar Holden, Økonomisk insitutt, Universitetet i Oslo;

  • Hvilke virkninger har pandemi og tiltak hatt for norsk økonomi og samfunn?
  • Var det riktig å stenge ned?
  • Hvilke tiltak bør brukes for å dempe skadevirkningene?
     
Bilde
Steinar Holden, foredragsholder på Akademimøte 15 april 2021
Steinar Holden

Steinar Holden er professor ved Institutt for økonomi, Universitetet i Oslo. Hans forskningsinteresser inkluderer lønnsfastsettelse, finans- og pengepolitikk, makroøkonomi, arbeidsmarked og forhandlinger. Han har vært leder for en rekke offentlige kommisjoner, og skrevet lærebøker i økonomi for videregående nivå, samt en innledende lærebok i makroøkonomi. Han mottok i 2019 Universitetet i Oslo sin formidlingspris. 

Han har hatt mange viktige verv som leder av offentlige utvalg, der forskningsbasert kunnskap er anvendt til samfunnets beste.

Se opptak fra møtet her