Formiddagsmøte

Marine mineraler – et nytt norsk industrieventyr?

For medlemmer
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Egil Tjåland er sivilingeniør i geofysikk fra NTNU, generalsekretær i Norwegian Forum for Marine Minerals og Instituttleder ved Institutt for Geovitenskap og Petroleum ved NTNU.

Bilde
Egil Tjåland, foredragsholder 23 februar 2021, formiddagsmøte
Egil Tjåland Foto: NTNU

Åpning av norsk sokkel til leting og produksjon av marine mineraler vil kunne åpne opp for en ny norsk industri. Olje- og gassindustrien i Norge har i løpet av de siste 50 årene utviklet en verdensledende kompetanse innen operasjoner til havs og på store havdyp. Denne kompetansen kan utnyttes til å finne og produsere mineraler og metaller som er viktige i det grønne skiftet. Norge fikk i 2019 en havminerallov som regulerer mineralrikdommen på norsk sokkel. Oljedirektoratet er nå i gang med å lage estimater for ressurspotensialet på norsk sokkel, samt igangsetting av en konsekvensutredning før en eventuell kommersiell aktivitet vil kunne starte opp. Norge har en unik mulighet til å opparbeide seg en kompetanse innen dette området som vil kunne benyttes både nasjonalt og internasjonalt. De viktigste suksessfaktorene her er å finne en økonomisk bærekraftig modell samt en miljømessig forsvarlig teknologi for leting og utvinning av ressursene.