Formiddagsmøte

Protonterapi

For medlemmer
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Eirik Malinen er professor i fysikk innen spesialiteten medisinsk fysikk. Han har vært involvert i flere nasjonale arbeidsgrupper for vurdering av protonterapi. Hans forskning strekker seg fra fundamentale arbeider innen strålingsfysikk til kliniske studier. 

Bilde
Eirik Malinen, foredragsholder 27 april 2021, formiddagsmøte
Eirik Malinen Foto: Universitetet i Oslo

I dag får nesten 50 % av alle kreftpasienter stråleterapi, enten med hensikt å kurere eller å lindre smerter. Behandlingen er basert på evidens for flere kreftsykdommer. Stråleterapi er en høyteknologisk metode der man retter røntgenstråler med stor gjennomslagskraft inn mot kreftsvulsten. På tross av mange tekniske nyvinninger det siste tiåret vil røntgenstrålene gi betraktelige stråledoser til det friske vevet rundt svulsten. Dette kan føre til uakseptable bivirkninger. Akselererte protoner vil derimot kunne gi en høy stråledose til selve svulsten, og lite dose til det omkringliggende vev.  En slik form for protonterapi krever imidlertid en kraftig protonakselerator i tillegg til kostbare komponenter for å styre protonstrålen mot kreftsvulsten. I foredraget vil jeg gi en innføring i protonterapi, og vil belyse tekniske, biologiske og medisinske aspekter. Jeg skal diskutere mangelen på kontrollerte kliniske studier. Til slutt ønsker jeg å gi noen eksempler på planlagt forskning innen protonterapi i Oslo.