ÅRSMØTET

Velkommen til Akademiets årsmøte på Grand Hotel!

For inviterte
Grand Hotel, Karl Johans gate 31, Oslo

Akademiets årsmøte vil finne sted på Grand Hotel tirsdag 7. september klokken 18.00.

Registrering ved fremmøte, alle må ha inntatt sine plasser i Rocosalen innen 17.45. Dørene åpner 16.45.

Antrekk: Mørk dress

 

Program:

  • Forskningspolitisk innledning ved preses i Akademiet, Hans Petter Graver
  • Utdeling av diplomer til Akademiets nye medlemmer
  • Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning innen realfag og medisin
  • Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere
  • Det Norske Videnskaps-Akademis Lærerpris deles ut av Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby
  • Kunstnerisk innslag

Foredrag ved Unni Olsbye, professor ved Kjemisk institutt, Universtetet i Oslo. Hun skal snakke om Det grønne skiftet.

Det grønne skiftet 
Det grønne skiftet handler om hvordan Norge skal bli et lavutslippsland innen 2050. For å få til dette må vi omstille oss til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innenfor naturens tålegrenser. 

Et hovedanliggende i skiftet er utfasingen av fossile brennstoffer som energikilde og råstoff for fremstilling av drivstoff og forbruksvarer. En slik utfasing fordrer teknologiske fremskritt som sikrer effektiv innfangning, lagring og bruk av fornybar energi, og utvikling av prosesser for å fremstille karbonholdige forbruksvarer fra fornybare råstoff som biomasse, resirkulert avfall og CO2. En annen, stor utfordring er å få oss forbrukere til å legge om kjøps-, bruks- og kast-vanene våre. Gjennom dette foredraget ønsker jeg å inspirere Akademiets medlemmer og følgesvenner til spennende diskusjoner under middagen, og til å delta aktivt i Akademiets kommende foredragsserie om vitenskapens bidrag til en bærekraftig omstilling.

Unni Olsbye er professor ved Kjemisk Institutt, UiO, siden 2001. Hun er ekspert i heterogen katalyse og har publisert mer enn 200 vitenskapelige artikler (H-indeks 57). Olsbye er utdannet sivilingeniør ved NTH (nå NTNU) (1987) og Dr. Scient. ved UiO (1991), og har hatt forskningsopphold ved Univ. Berkeley (2011) og IRC-Lyon (2012). I perioden 1988-2000 jobbet hun 3 år i industrien (Elf, Nordox) og 9 år i SINTEF. I 2008-2015 var hun leder for inGAP (Innovative naturgass-prosesser og –produkter), et senter for forskningsbasert innovasjon (SFI) med 4 industripartnere og 3 forskningspartnere. Hun leder nå et Horizon2020 prosjekt på omdanning av CO2 fra industrielle avgass-strømmer (COZMOS, 2019-2023) og er korresponderende PI i et ERC Synergy Grant-prosjekt (CUBE, 2020-2025) der målsetningen er å utvikle ny kunnskap på grenseflaten mellom forskningsfeltene for enzymatisk og syntetisk katalyse, gjennom parallelle og grenseoverskridende forskningsaktiviteter. 

Olsbye har blitt tildelt UiOs innovasjonspris (2017), the Award for Excellence in Natural Gas Conversion (2019) og Wilhelm Manchot Research Professor Award (2019).  Hun er innvalgt medlem i DNVA og NTVA og vitenskapelig rådgiver / styremedlem i flere internasjonale forskningssentre
 

***

Etter møtet i Rococosalen blir det festmiddag for alle inviterte i Speilsalen. Talen under middagen holdes av sjefredaktør i Aftenposten, Trine Eilertsen.