HumSam-prisen 2021

HumSam-prisen 2021 til Ingvild Sælid Gilhus

HumSam-prisen 2021 tildeles Ingvild Sælid Gilhus, professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen.

Bilde
Vinner av Humsam-prisen 2021 Ingvild Sællid Gilhus
Vinner av Humsam-prisen 2021 Ingvild Sællid Gilhus. Foto Skjalg Bøhmer Vold.

- Ingvild Sælid Gilhus er et utmerket eksempel på den nysgjerrighetsdrevne forsker som brenner for sitt fag og som samtidig er åpen for innsikter fra andre fagområder. Gilhus evner å kombinere fagområder på nyskapende vis, sier leder for priskomiteen Terje Lohndal.
Tidlig klosterliv
Gilhus omtales av priskomiteen som en usedvanlig allsidig og innovativ forsker. Særlig trekkes fram analyser av tidlig egyptisk kristendom, manuskripter fra senantikkens Egypt og Nag Hammadi-kodeksene. Analysene har bidratt til å øke forståelsen for hvordan tekstene fungerer i samspill med hverandre i de bevarte koptiske manuskriptene. I det siste har hun forsket på tidlig klosterliv og hun kommer med en bok om dette i vår. Gilhus har bidratt med viktige studier innenfor senantikk religion, nyreligiøsitet og vitenskapsteori, og kombinerer på en forbilledlig måte både moderne og historisk materiale, skriver komiteen i sin begrunnelse. 
Engler
Gilhus er også en toneangivende forsker på nyreligiøsitet i Norge, og av nyreligiøsitet i sin alminnelighet. Valget av kildemateriale på dette området har ofte vært overraskende, mener priskomiteen, og peker på at hennes teoretiske innfallsvinkler er innovative, som i studier av fenomenet Snåsamannen, den moderne troen på engler, eller nyreligiøsiteten som "religion smurt tynt utover."
Gilhus er også kjent som en aktiv formidler av forskning og hun har veiledet mange studenter og stipendiater.
250 000 kroner 
HumSam-prisen, Akademiets pris for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsvitenskap (Stefi og Lars Fylkesakers pris) er på 250 000 kr og deles ut annethvert år. I 2019 gikk prisen til Jon Elster. Høsten 2021 arrangeres det er symposium for Ingvild Sælid Gilhus i Akademiet. 

Bilde
HumSam prisen