Webserie: Demokrati - Forutsetninger, utfordringer og konsekvenser

Demokratiets forutsetninger

Åpent
Zoom

Første møte i Akademiets demokratiserie

Bilde
Demokrati webinarsereie Det Norske Videnskaps-Akademi

Se opptak av webinaret her

 

Hva er demokratiets verdimessige og normative forutsetninger?

I mange land utfordres det demokratiske styresettet. Sett fra jusens perspektiv forutsetter demokratiet en balanse mellom resultatoppnåelse, verdier og rettigheter, og når denne balansen forrykkes kan demokratiet være i fare. Økende ulikhet, marginalisering av grupper, protester og polarisering preger mange land, og representerer en krise for det demokratiske systemet. Samtidig er sosiale medier med på å forsterke polariseringen i samfunnet, og både her hjemme og i utlandet ser vi at mange debatter preges av uforsonlig identitetspolitikk og krav om sensur.

Hva er egentlig forutsetningene for demokratiet? Og hvilke følger bør disse ha?

Først ut i Akademiets demokratiserie er statsviter Øyvind Østerud, filosof Olav Gjelsvik og jurist Hans Petter Graver, som med bakgrunn i sine ulike fagfelt vil belyse disse spørsmålene.

Møteleder er generalsekretær Gunn Elisabeth Birkelund. 

Om innlederne

Bilde
Øyvind Østerud på talerstolen - Årsmøtet 2020 - Det Norske Videnskaps-Akademi
Professor Øyvind Østerud. Foto: Thomas Eckhoff

Øyvind Østerud er professor ved Institutt for Statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han er sentral i norsk statsvitenskap, og har hatt særlig fokus på demokrati, regimeendring og styreform. 

 

 

 

 

Bilde
Hans Petter Graver
Professor Hans Petter Graver. Foto: Thomas Eckhoff

Hans Petter Graver er professor ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo. Han er preses i det Norske Videnskaps-Akademi. Graver har publisert en rekke bøker med demokrati som tema, sist ute var boken Pandemi og unntakstilstand - Hva sier Covid 19 om den norske rettsstaten.

 

 

 

Bilde
Olav Gjeldsvik

Olav Gjelsvik er professor ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie ved Universitetet i Oslo.  Hans arbeidsområder er blant annet erkjennelsesteori, handlingsfilosofi og vitenskapsfilosofi. 

 

 

 

 

 

Ønsker du å få tilsendt informasjon om Akademiets arrangementer? Meld deg på nyhetsbrev her.