Demokrati - Forutsetninger, utfordringer og konsekvenser

Integrasjon, statsborgerskap og medborgerskap - hvem sitt demokrati?

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi/ Zoom

Grete Brochmann og Marta Bivand Erdal

Bilde
Demokratibanner

Hvilke perspektiver kan legges til grunn for å forstå tildeling av statsborgerskap i dagens Skandinavia?

  • Hva er forskjellen mellom statsborgerskap og medborgerskap?
  • Hvordan vurderes betydningen av statsborgerskap og medborgerskap i et demokratiperspektiv, og hvilke ideer om integrasjon ligger under politikken i de ulike skandinaviske landene?
  • Hva er rimelige kriterier for tildeling av statsborgerskap?
  • Hvilke dilemmaer står demokratiet overfor når det gjelder inkluderingen av nye medlemmer?
  • Og hva mener egentlig unge mennesker i Skandinavia om politikken i deres respektive land?

Hovedinnleder på dette sjette møtet i demokratiserien er professor Grete Brochmann. Kommentator er Marta Bivand Erdal, migrasjonsforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO), som vil bidra med perspektiver på fellesskap, tilhørighet og mangfold i nasjonalstaten. 

Om innlederne

Bilde
Professor Grete Brochmann. Foto: Gro Lien Garbo/UiO
Grete Brochmann. Foto: Gro Lien Garbo, UiO.

Grete Brochmann er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS) ved Universitetet i Oslo. Hun er kjent for sin forskning på migrasjon, og for å ha ledet de to Brochmann-utvalgene som kartla konsekvenser av innvandring for den norske velferdsstaten. Brochmann har forfattet en rekke bøker, og vant Brageprisen som medforfatter av boken Norsk Innvandringshistorie. Hun er styreleder i Stiftelsen Fritt Ord.

 

 

 

Bilde
Marta Bivand Erdal
Marta Bivand Erdal. Foto: PRIO

Marta Bivand Erdal er migrasjonsforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO). Hun er samfunnsgeograf, og forsker blant annet på integrering og migranters transnasjonale bånd. I 2019 ble hun tildelt Fridtjof Nansens pris for yngre forskere for sitt arbeid. 

Hun vil her trekke på innsikt fra tre avsluttede forskningsprosjekter: Governing and Experiencing Citizenship in Multicultural Scandinavia (der også Grete Brochmann deltok), Active Citizenship in Culturally and Religiously Diverse Societies, og Negotiating the Nation: Implications of Ethnic and Religious Diversity for National Identity