Demokrati - forutsetninger, utfordringer og konsekvenser

Politikernes rolle

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi/ Zoom

I andre møte i Akademiets demokratiserie møtes Michael Tetzschner og Jette Christensen til debatt om politikernes rolle

 

Bilde
Demokrati webinarsereie Det Norske Videnskaps-Akademi

Se opptak av møtet her

Det representative demokratiet utgjør kjernen i det norske folkestyret:

Politikerne er valgt av folket og styrer på vegne av folket. Ofte omtales demokratiet som et nærmest enkelt system: Frie valg, og vipps! Ferdig. Men liberale demokratier består av sterke institusjoner og lag på lag med normer, tradisjoner og praksiser. Selv de mest robuste institusjoner er i siste instans umulige å opprettholde om ikke den videre kulturen sikrer dem et godt jordsmonn. Det er kanskje dette vi har vært vitne til i USA under Trump. Selv i "the land of the free" ble sterke, demokratiske institusjoner satt under et press som bare få år tidligere hadde vært utenkelig. Det skyldtes selvfølgelig personen Trump, men også en politisk kultur (og kanskje en kultur også i bred forstand?) som hadde forvitret over lang tid.

Hvilke dilemmaer må politikerne forholde seg til i dagens situasjon? 

  • Skal man reagere? Ethvert samfunn kan snu ryggen til demokratiet så lenge omstendighetene legger til rette for det. «Omstendighetene » er ofte politisk styrt. Demokrati kan bygges ned av demokratisk valgte politikere. Er det politikere i andre land sitt ansvar eller anliggende å gripe inn når det skjer? 
  • Når skal man reagere? Før militærkuppet i Myanmar snakket man om at tiden for millitærkupp er forbi. Nå eroderes demokratier sakte. Det er effektivt for den som ønsker å beholde makt og det er vanskelig for omverdenen å finne riktig tidspunkt å reagere på.
  • Hvordan skal man reagere? Et av dilemmaene politikere står overfor er behovet for å mette en opinions behov for fordømmelse av en hendelse og å velge et virkemiddel som fungerer etter hensikten. Er politikere for opptatt av å gi inntrykk av å gjøre noe enn å faktisk få til resultater?

I dette webinaret møtes Michael Tetzschner (H) og Jette Christensen (AP) til debatt om politikernes rolle. Møtet ledes av Tove Gravdal.

Dersom du har praktiske spørsmål, ta kontakt på telefon 22841500 eller epost gro.havelin@dnva.no / pal.pettersen@dnva.no

Les mer om bakgrunnen for demokratiserien her. 

 

Om innlederne

 

Bilde
Jette Christensen
Jette Christensen. Foto: Stortinget

Jette Christensen er nestleder i Hordaland Arbeiderparti og har vært Stortingsrepresentant for Hordaland siden 2017. Hun er medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet. Nylig ble hun valgt inn i Veneziakommisjonen som representant for Europarådet. 

 

 

 

 

 

Bilde
Michael Tetzschner
Michael Tetzschner. Foto: Stortinget

 

Michael Tetzschner er Stortingsrepresentant for Høyre, og nestleder av Utenriks- og forsvarskomiteen og Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet. Tetzshcner er utdannet jurist og voldgiftsdommer, og har tidligere jobbet for SIFO og som direktør for BI. 

 

Bilde
Tove Gravdal
Tove Gravdal. Foto: Katinka Hustad

Tove Gravdal er mangårig utenriksjournalist, med bakgrunn i blant annet Morgenbladet og Aftenposten. I 2020 utga hun boken Til bords med de mektige. Historien om Norge og FNs sikkerhetsråd.  

Tove Gravdal leder dette møtet.