Demokrati - Forutsetninger, utfordringer og konsekvenser

Populisme og politisk kommunikasjon

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi/ Zoom

Populisme er tema på dette tredje møtet i Akademiets demokratiserie, med Toril Aalberg som hovedinnleder

Bilde
Demokratibanner

Se opptak av møtet her

Populisme - Demokratiets utfordring og konsekvens

Populisme anses som en utfordring for demokratiet, men også som en direkte konsekvens av demokrati som allerede er i krise. For å forstå fremveksten av populistiske bevegelser, partier og kandidater, må vi også forstå måten populistiske budskap blir kommunisert og mottatt.

Hvordan påvirker populistisk politisk kommunikasjon demokratiske samfunn, og hva kan gjøres for å dempe de negative konsekvensene?

Kommentator er Kari Steen-Johnsen, som er prosjektleder for FREXO, et prosjekt som undersøker ytre høyre på nett. Fremveksten av digitale medier har skapt nye muligheter for produksjon og distribusjon av innhold, samt organisering og mobilisering av grupper som tilhører ytre høyre. FREXO studerer de politiske og samfunnsmessige konsekvensene av denne utviklingen. 

Om innlederne

 

Bilde
Toril Aalberg
Toril Aalberg. Foto: NTNU

Toril Aalberg er professor i sosiologi og leder for Institutt for sosiologi og samfunnsvitenskap ved NTNU. Hun er ekspert på medier, valg og politikk, og blir mye brukt som kommentator under valgkamper. Aalberg er forfatter og redaktør av en rekke bøker, sist ute er Communicating Populism (2019)

Aalberg ledet prosjektet Populist Political Communication in Europe - Comprehending the Challenge of Mediated Political Populism for Democratic Politics (2014-2018) som undersøkte hvordan populistisk politisk kommunikasjon påvirker demokratiet i Europa. 

 

 

 

 

 

Bilde
Kari Steen-Johnsen
Kari Steen- Johnsen. Foto: Institutt for samfunnsforskning

Kari Steen-Johnsen er sosiolog og forskningsleder for gruppen Politikk, demokrati og sivilsamfunn ved Institutt for samfunnsforskning. Hennes interesser inkluderer temaer som politisk mobilisering og deltagelse, offentlig debatt og ytringsfrihet, med vekt på konsekvenser av digitalisering og fremvekst av sosiale medier. Hun er prosjektleder for FREXO. 

FREXO er et forskningsprosjekt om ytre høyre på nett og samfunnets motstandskraft. Ytre høyre er en felles betegnelse for partier og andre politiske organisasjoner som befinner seg til høyre for den tradisjonelle konservative høyresiden. Prosjektet vil gi innsikt i hvordan politisk innhold på ytre høyre produseres og spres, og hvordan det påvirker samfunnet i bred forstand.