Nye medlemmer i Det Norske Videnskaps-Akademi

Akademiet gratulerer sine nye medlemmer!

Torsdag 11. mars ble det klart hvem som er innvalgt som nye medlemmer i Det Norske Videnskaps-Akademi i 2021.

14 nye norske medlemmer og fem utenlandske i henholdsvis Den matematisk-naturvitenskapelige klasse og i Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap.

Den matematisk-naturvitenskapelige klasse | The Natural Sciences Division:

Norske medlemmer – Norwegian members:
 • Birgitte Freiesleben de Blasio, Folkehelseinstituttet/Universitetet i Oslo. Hun er innvalgt i gruppe 1; Matematiske fag
 • Fedor V. Fomin, Universitet i Bergen. Han er innvalgt i gruppe 1; Matematiske fag.
 • Bente Edvardsen, Universitetet i Oslo. Hun er innvalgt i gruppe 5; Biologi
 • Ottar Nordal Bjørnstad, Penn State, Pennsylvania USA/Universitetet i Oslo. Han er innvalgt i gruppe 5; Biologi
 • John-Arne Røttingen, Seksjon for helse, utdanning og inkludering av sårbare grupper, Avdeling for bærekraftig utvikling, Utenriksdepartementet. Han er innvalgt i gruppe 7; Medisinske fag
 • Camilla Stoltenberg, Folkehelseinstituttet. Hun er innvalgt i gruppe 7; Medisinske fag
 • Inge Jonassen, Universitetet i Bergen. Han er innvalgt i gruppe 8; Teknologiske fag
Bilde
Bilde av de innvalgte medlemmene i portrett.

Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap | The Humanities and Social Sciences Division:

Norske medlemmer – Norwegian members:
 • Veronique Pouillard, Universitetet i Oslo. Hun er innvalgt i gruppe 1: Historie
 • Marianne Elisabeth Lien, Universitetet i Oslo. Hun er innvalgt i gruppe 2; Kulturfag og estetiske fag
 • Sigrid Blömeke, Universitetet i Oslo. Hun er innvalgt i gruppe 3; Filosofi og psykologi
 • Ole Frithjof Norheim, Universitetet i Bergen. Han er innvalgt i gruppe 3; Filosofi og psykologi
 • Frode Helland, Universitetet i Oslo. Han er innvalgt i gruppe 4; Litteraturvitenskap
 • Ola Mestad, Universitetet i Oslo. Han er innvalgt i gruppe 6; Rettsvitenskap
 • Anna Nylund, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Hun er innvalgt i gruppe 6; Rettsvitenskap
Bilde
Bilde av de innvalgte medlemmene i portrett.

Foreign members | Utenlandske medlemmer:

The Natural Sciences Division | Den matematisk-naturvitenskapelige klasse:

 • Eörs Szathmáry, Eötvös University, Budapest, Ungarn. Han er innvalgt i gruppe 5; Biologi
 • Tomas Hökfelt, Karolinska institutet, Stockholm, Sverige. Han er innvalgt I gruppe 7; Medisinske fag
 • Robert Zorec, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia. Han er innvalgt i gruppe 7; Medisinske fag
Bilde
Bilde av de innvalgte medlemmene i portrett.

The Humanities and Social Sciences Division | Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap:

 • Samuel Scheffler, New York University, New York, USA. Han er innvalgt i gruppe 3; Filosofi og psykologi
 • Richard Ling, Nanyang Technological University, Singapore. Han er innvalgt i gruppe 7; Samfunnsfag (Herunder sosiologi, statsvitenskap og økonomi
Bilde
Bilde av de innvalgte medlemmene i portrett.