Akademimøte

Andre verdenskrig: Hva er fortsatt uoppgjort i norsk offentlighet?

For medlemmer
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Før det ordinære møtet blir det avholdt et digitalt medlemsmøte klokken 16.00 valg av ny preses

Møtet åpner med at Erling Olaf Koppang holder minnetale over Knut Rønningen og Marit Westergaard holder minnetale over Janne Bondi Johannessen.

Foredrag ved direktør for Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, Guri Hjeltnes:

Andre verdenskrig: Hva er fortsatt uoppgjort i norsk offentlighet?

Se foredraget direkte her: 

Det har rast en intens debatt i de senere år om Holocaust i Norge, og om antisemittisme i norsk offentlighet. Det har også vært andre meningssterke diskusjoner om okkupasjon og krig i etterkrigsårene. Guri Hjeltnes, direktør for HL-senteret, vil snakke om hva som fortsatt er uoppgjort i norsk offentlighet om andre verdenskrig i Norge. Hun vil løfte fram noen av disse kontroversene; hva var deres særpreg – og hva handler ‘krigen om krigen’ om? Hvordan har forskningen utviklet seg gjennom tiårene, og hva trengs av forskning og videre kunnskapsutvikling? Og – blir vi ‘aldri ferdig’ med krigen?

Bilde
Foredragsholder på Akademimøte 16. september 2021
Guri Hjeltnes Foto: HL-senteret

Guri Hjeltnes, dr. philos 2002, historiker og tidligere journalist. Hun har vært professor ved Handelshøyskolen BI, hvor hun også var prorektor i årene 2008-2010. Som historiker har hun publisert flere bøker om krig og okkupasjon – blant annet om avisoppgjøret etter 1945, om barn under krigen og om krigsseilerne. For sine faghistoriske arbeider har hun mottatt Norsk Språkråds språkpris, Sverre Steen-prisen og Anders Jahres kulturpris.