Belønningen for yngre forskere til Anders Kvellestad og Paolo Giovanni Piacquadio

Fridtjof Nansens belønning til Harald Alfred Stenmark

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning er tildelt Harald Alfred Stenmark for fremragende forskning innen celle- og molekylærbiologi med særlig relevans for kreftsykdom

Bilde
Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning for 2021
Harald Alfred Stenmark Foto: UiO

Styret for Fridtjof Nansens fond til Videnskapens fremme besluttet på sitt styremøte 1. mars 2021 å tildele Harald Alfred Stenmark Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning for år 2021 innen realfag og medisin.

I komiteens innstilling står det blant annet;

"Allerede tidlig i sin forskerkarriere gjorde Stenmark seg bemerket med betydningsfulle publikasjoner og han har fulgt opp med en lang rekke av eksepsjonelle arbeider. Til å begynne med interesserte Stenmark seg for egenskapene til biologiske membraner, og dette er kompetanse han har benyttet helt opp til i dag. Hans gjennombrudd med et selvstendig prosjekt var kanskje beskrivelsen av FYVE-domenet i proteiner i 1996-1998. Det nyidentfifiserte FYVE-domenet ble vist å være viktig for interaksjoner med en metabolitt kalt PI3P, en viktig regulatorisk komponent for en tumorsuppressor. Disse arbeidene er viktig for vår forståelse av hvordan proteiner blir rekruttert til indre membraner i en celle.

Harald Stenmark er en ruvende forsker som ikke står i veien for andre. Han har utdannet og flasket opp en rekke svært lovende forskere som er i ferd med å skape sine egne, fremragende karrierer."

- Jeg setter veldig stor pris på denne anerkjennelsen av vår grunnforskning innen kreftcellers biologi. Jeg har vært så heldig at jeg har fått lov til å arbeide sammen med et lag av yngre, entusiastiske medarbeidere, og det er alltid et samarbeid mellom mange personer som ligger bak våre vitenskapelige oppdagelser. Vi har topp fasiliteter og et engasjerende fagmiljø ved Institutt for kreftforskning, og vi får ellers mye støtte fra Universitetet i Oslo, Helse sør-øst, Kreftforeningen, Forskningsrådet og Det europeiske forskningsrådet, sier Harald A. Stenmark

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere
Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere innen realfag og medisin for 2021går til Anders Kvellestad. Han får belønningen for fremragende forskning innen fysikk. I komiteens innstilling står det blant annet at "allerede som student utmerket Kvellestad seg og fikk pris for sin master-avhandling. Ph.D.-arbeidet hans ble tildelt Richard Feynman-diplomet fra International School of Subnuclear Physics. Kvellestad har arbeidet i skjæringspunktet mellom fagfeltene teoretisk fysikk, statistikk, numeriske beregninger og maskinlæring, og her har han gjennom nyskapende og produktivt arbeid i løpet av få år opparbeidet seg et navn og en posisjon internasjonalt."

 - Dette var veldig overraskende og fantastisk morsomt! Det er en stor ære å få denne anerkjennelsen. Hovedfokus for min forskning er å bidra inn i et større, internasjonalt samarbeid innen partikkelfysikk kalt GAMBIT. Så selv om dette er en individuell pris ser jeg det som en anerkjennelse for hele GAMBIT-samarbeidet, og en understreking av verdien av lagarbeid også innen teoretiske fag som tradisjonelt har vært mer individualistiske, sier Anders Kvellestad
 

Bilde
Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere for 2021
Anders Kvellestad Foto: UiO

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere innen humaniora og samfunnsvitenskap for 2021går til Paolo Giovanni Piacquadio. 

Paolo G. Piacquadio har vært ansatt på Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo siden 2013, først ved ESOP og fra 2017 som førsteamanuensis ved ØI i en innstegsstilling. Han har vært sentral i flere store forskningsprosjekter finansiert av NFR, og har fra 2019 hatt et ERC Starting Grant. Dette har tittelen «Value Judgments and Redistribution Policies». I artikkelen som er publisert i det prestisjefylte økonomitidsskriftet Econometria, der han er aleneforfatter, drøfter han bruken av en utilitaristisk tilnærming innenfor faget når individuelle preferansestrukturer varierer mellom individer. 
Piacquadio vurderes som en topp internasjonal forsker innenfor sin aldersgruppe, og har levert nyskapende bidrag innenfor økonomisk teori.


 - Thank you very much! I feel extremely honored! I am quite speechless and happy about receiving such a prestigious prize, sier Paolo G. Piacquadio

Bilde
Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere for 2021
Paolo Giovanni Piacquadio Foto: UiO

Om belønningen
Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning deles ut av Nansenfondet og de dermed forbundne fond. Belønningen tildeles norske forskere, eller forskere fast bosatt i Norge, som har levert vitenskapelige bidrag av internasjonal betydning på meget høyt nivå. Belønningen skal gå til en aktiv forsker for å stimulere videre arbeid.

Belønningen består av 300.000 kroner, et diplom og Nansenmedaljen for fremragende forskning. Belønningen deles ut hvert år, men alternerer mellom humaniora & samfunnsvitenskap og realfag & medisin.

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere deles ut i begge klasser (realfag & medisin og humaniora & samfunnsvitenskap). Den består av 75 000 kroner og et diplom. Belønningen kan tildeles norske forskere eller forskere fast bosatt i Norge, som ennå ikke har fylt 40 år 3. mai.

For øvrig gjelder samme regler som for Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning.

Det er styreleder i Nansenfondet og de dermed forbundne fond, professor Øyvind Østerud, Universitetet i Oslo, som deler ut prisene.