Demokrati - forutsetninger, utfordringer og konsekvenser

Hvordan kan upopulære tiltak få gjennomslag i et demokrati?

Åpent
Zoom

En samtale mellom fire klimaforskere

Hvordan få gjennomslag for upopulære tiltak i et demokrati?

Allerede for mange år siden høstet Thomas Wyller storm ved å spørre om demokratiet egentlig var velegnet for å løse miljøproblemene, gitt problemet med å ta upopulære valg med en kort tidshorisont, og populistiske partier som kan drive underbuds- og protestpolitikk.

Er det mulig å oppnå en opplyst forståelse i demokratiet? 

Dette møtet samler fire klimaforskere til samtale om problemstillingene om klimapolitikk i et demokratisk samfunn: Biolog Dag Hessen, samfunnsgeograf Karen O’Brien, økolog Rolf Anker Ims og sosialantropolog Ragnhild Freng Dale. 

Er det uunngåelig at bevaring av klima og natur blir en salderingspost i møte med realpolitikk? 
Lokalsamfunn spiller en viktig rolle i omstillingen mot mer bærekraftighet, men har kommunene verktøyene som skal til?  

Hva blir konsekvensene dersom velgerne ikke er villige til å akseptere upopulære klimatiltak? 

Det har blitt sagt at det vil bli nødvendig å tenke helt nytt på hvordan vi skalerer endringer til et rettferdig og bærekraftig samfunn. Hvordan kan en få gjennomslag for å ta upopulære grep for å redde klimaet? Er vi villige til forsakelser i dag til beste for verden om 100 år, 1000 år, 10 000 år?

Se opptak av møtet her

Om innlederne

 

Bilde
Portrett av professor Dag Hessen
Dag O. Hessen. Foto: UiO

Dag Olav Hessen er biolog, og professor ved Senter for biogeokjemi Antropocen ved Universitetet i Oslo. Han forsker blant annet på økologi, evolusjon og klima. Hessen har mottatt en rekke priser for sin forskning og formidling, deriblant Fritt Ords honnørpris, Akademikerprisen og Bonnevieprisen. Han er også kjent som forfatter av en rekke bøker, deriblant Verden på vippepunktet (2020). Han ble i 2020 tildelt to Bragepriser

 

 

 

 

Bilde
Portrett av professor Karen O'Brien
Karen O'Brien. Foto: UiO

Karen O'Brien er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Hun forsker blant annet på klimaendringer og globalisering. I 2020 ble hun tildelt den prestisjetunge prisen BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award for sitt nyskapende bidrag for å forstå de samfunnsmessige og menneskelige dimensjonene og konsekvensene av klimaendringene. 

 

 

Bilde
Portrett av forsker Rolf Anker Ims
Rolf Anker Ims. Foto: Privat

Rolf Anker Ims er økolog og professor ved Institutt for arktisk og marin biologi ved Norges arktiske universitet UiT. Han forsker blant annet på økosystemer og populasjonsdynamikk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde
Portrett av forsker Ragnhild Freng Dale
Ragnhild Freng Dale. Foto: Vestlandsforsking

Ragnhild Freng Dale er sosialantropolog og forsker ved Vestlandsforsking, med særlig interesse for energi, klimaomstilling og hvordan lokalsamfunn påvirkes av klima og samfunnsstrukturer. Hun har også bakgrunn fra scenekunst, både som utøver og som forsker, og har vunnet priser for sin formidling.