Akademimøte

Kontrafaktisk historieskrivning - hva og hvorfor

Strømmes
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Møtet åpner med at Edvard Moser holder minnetale over Per Andersen og Terje Stordalen holder minnetale over Hans M. Barstad

Foredrag ved professor i historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo, Øystein Sørensen

Kunne Hitler ha vunnet annen verdenskrig - og i så fall hvordan? Hva ville skjedd hvis ikke Blücher var blitt senket i Drøbaksundet tidlig om morgenen 9. april 1940? Kunne det blitt krig mellom Norge og Sverige i 1905, og hva ville den ha ført med seg?

Å drøfte og besvare disse spørsmålene er å begi seg inn i det feltet som kalles kontrafaktisk historieskrivning. Det dreier seg i all korthet om det som ikke skjedde, men som kunne ha skjedd i historien. I dette foredraget vil jeg argumentere for at kontrafaktisk historieskrivning – gjerne presisert til kontrafaktiske hypoteser – er en nødvendig del av enhver seriøs historieskrivning. Jeg vil videre argumentere for at kontrafaktisk historieskrivning (i en slags minimumsforstand) ikke bare er nødvendig, men at den – gitt visse betingelser – kan være fruktbar å befatte seg med. Jeg vil gå nærmere inn på hvordan og hvorfor en slik befatning kan være fruktbar, berøre noen interessante problemer tematikken reiser (som eksempelvis forholdet mellom historieskrivning og skjønnlitteratur) og også drøfte motforestillinger som er blitt reist mot å befatte seg med dette feltet. 

Jeg vil dessuten belyse og utdype de allmenne poengene med noen kontrafaktiske historiske eksempler.

Se opptak:


Om foredragsholder:

Bilde
Foredragsholder 9. desember
Øystein Sørensen

 

Øystein Sørensen, f. 1954, professor i moderne historie ved UiO fra 1996.
Faglig hovedinteresse: politiske ideers historie. Har utgitt en rekke bøker og artikler om ideologier som liberalisme, nasjonalsosialisme, kommunisme, islamisme og nasjonalisme. Har også skrevet bøker om temaer som kontrafaktisk historie (Historien om det som ikke skjedde, 2004) og konspirasjonsteorier. Arbeider for tiden særlig med annen verdenskrig, politisk ekstremisme og demokrati.