Ny rapport:

Rettslige utfordringer stanser internasjonal medisinsk forskning

Åpent
Webinar
Kontaktperson:

Giske Ursin

Direktør Kreftregisteret

E-post: Giske.Ursin@kreftregisteret.no

Mobil: 990 11 452

Norge har meget gode helsedata og helseregistre, flere av dem i verdensklasse. Dette er unik informasjon og en gullgruve for medisinsk forskning. Men regelverkene viser seg å være problematiske når det gjelder internasjonal deling av data utenfor EØS-området. En ny rapport "International sharing of Personal Health Data for Research, utarbeidet av de europeiske akademisammenslutningene EASAC, ALLEA og FEAM, ble lagt fram torsdag 8 april.

 

Se opptak av møtet her:

De europeiske akademisammenslutningene etterlyser en rask og konstruktiv løsning på de rettslige utfordringene forskere står overfor når det gjelder deling av helsedata med land utenfor EØS-området. Europeere har stor nytte av at medisinske forskere kan dele data på tvers av landegrenser, og at forskerne kan utnytte begrensede helsedataressurser til det beste for alle pasienter. 

Les pressemeldingen fra EASAC/ALLEA/FEAM 

Les rapporten International sharing of Personal Health Data for Research

Les hva Dagens medisin skrev om saken tirsdag 13 april.

Les hva Kreftregisteret skriver om saken.

 

Det Norske Videnskaps-Akademi inviterer til et webinar hvor vi presenterer problemstillingene rapporten tar opp.

Tirsdag 11 mai kl 13-15.
 
Etter innledende foredrag fra Robin Fears (EASAC – European Academies Science Advisory Council) og Rosa Castro (FEAM – Federation of European Academies of Medicine) vil problemstillingen, rettslige utfordringer og mulige løsninger bli belyst av: 
•    Forsker Heidi Beate Bentzen, UiO – Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
•    Assisterende direktør Gun Peggy Knudsen, Folkehelseinstituttet
•    Direktør og professor Giske Ursin, Kreftregisteret

Moderator: Ole Johan Borge, avdelingsdirektør, Norges Forskningsråd

 


Meld deg på webinaret her.

Du vil få innloggingslenke i egen e-post.