Demokrati - forutsetninger, utfordringer og konsekvenser

Demokratiserien fortsetter etter sommeren

Akademiets møteserie om demokratiets forutsetninger, utfordringer og konsekvenser fortsetter etter sommeren med møter om teknologi og cyberkrigføring, om USA, om EU, og om vårt forhold til akademisk samarbeid med Kina. 

Bilde
Demokratiserien forsideillustrasjon

Denne høsten fortsetter vi vår møteserie om demokratiets forutsetninger, utfordringer og konsekvenser. Vi vil rette blikket utover mot Europa og verden forøvrig, med møter om EU, USA og vårt forhold til akademisk samarbeid med Kina.

Første møte holdes 9. september, med tema teknologiens dualitet.

De fleste av møtene vil fortsatt gjennomføres digitalt, men dersom smittesituasjonen tillater det vil noen av møtene holdes i Akademiet. 

Om demokratiserien: 

Det Norske Videnskaps-Akademi setter demokratiets utfordringer som en av sine hovedsatsinger de kommende årene. Som en del av dette lanserte vi våren 2021 en webinar-serie som belyser hva demokrati er, dets forutsetninger, konsekvenser og utfordringer.  Vi engasjerer fremtredende forskere og politikere til å diskutere disse spørsmålene i en form som vi håper kan nå langt ut over Akademiets egne rekker. Serien vil bli avsluttet med en bok som samler alle innleggene.

Alle foredragene fra våren 2021 kan ses på vår YouTube-kanal.