Demokrati - forutsetninger, utfordringer og konsekvenser

Etter valget

Strømmes
Det Norske Videnskaps-Akademi

Hvordan er tilstanden til det norske demokratiet?

Bilde
Foto av Stortinget
Foto: Stortinget/Flickr

Høstens andre møte i demokratiserien arrangeres i samarbeid mellom Det Norske Videnskapsakademi og Akademiet for yngre forskere.

Statsviterne Carl Henrik Knutsen og Sirianne Dahlum leder en undersøkelse bestilt av regjeringen om tilstanden til det norske demokratiet. De vil her presentere noen resultater og refleksjoner rundt denne undersøkelsen.  Dette i lys av det nylig gjennomførte Stortingsvalget, og sammenlignet med tidligere stortingsvalg. 

Etter deres fremleggelse blir det panelsamtale for å belyse denne tematikken. Panelet vil, i tillegg av Knutsen og Dahlum, bestå av Jette Christensen (Ap), Lene Westgaard-Halle (H) og Thea Elnan (Morgenbladet). 

Møtet vil avholdes i Akademiets lokaler i Drammensveien 78. 

Se opptak av møtet her: 

Innledere:

Bilde
Carl Henrik Knutsen. Foto: UiO Sirianne Dahlum
Carl Henrik Knutsen (Foto: UiO) og Sirianne Dahlum

Carl Henrik Knutsen er professor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han var medlem av Akademiet for yngre forskere fra 2015-2019 

Sirianne Dahlum er førsteamanuensis ved Institutt for statvitenskap ved Universitetet i Oslo, og seniorforsker ved PRIO, Institutt for fredsforskning. Hun er medlem av Akademiet for yngre forskere.

I panelet deltar også:

Lene Westgaard-Halle (H): Lene Westgaard-Halle er stortingsrepresentant for Høyre siden 2017. Hun deltar i Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling og tidligere arbeidet i blant annet Miljøstiftelsen ZERO, Kommunalbanken og Høyres stortingsgruppe.

Thea Elnan leder panelet. Elnan er for tiden journalist i Morgenbladet, og er utdannet statsviter fra UiO. Hun har tidligere jobbet i en rekke aviser som blant annet DN, Klassekampen og Aftenposten.

Jette Christensen (Ap): Jette Christensen har siden 2010 vært stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Christensen har også sittet i Europarådet siden 2017, og ledet Riksvalgsstyret i 2021. 

Bilde
Bide av Lene Westgaard-Halle, Thea Elnan, Jette Christensen
Foto: Stortinget, Matthis Kleeb Solheim, Stortinget