Demokrati - forutsetninger, utfordringer og konsekvenser

Etter valget

Strømmet
Det Norske Videnskaps-Akademi

Hvordan er tilstanden til det norske demokratiet?

Bilde
Foto av Stortinget
Foto: Stortinget/Flickr

Høstens andre møte i demokratiserien arrangeres i samarbeid mellom Det Norske Videnskapsakademi og Akademiet for yngre forskere.

Statsviterne Carl Henrik Knutsen og Sirianne Dahlum leder en undersøkelse bestilt av regjeringen om tilstanden til det norske demokratiet. De vil her presentere noen resultater og refleksjoner rundt denne undersøkelsen.  Dette i lys av det nylig gjennomførte Stortingsvalget, og sammenlignet med tidligere stortingsvalg. 

Etter deres fremleggelse blir det panelsamtale for å belyse denne tematikken. Panelet vil, i tillegg av Knutsen og Dahlum, bestå av Torbjørn Røe Isaksen (arbeids- og sosialminister for H) og Jette Christensen (stortingsrepresentant AP). Panelet vil ledes av Emil Andrè Erstad (kommentator i Vårt Land)   

Møtet vil avholdes i Akademiets lokaler i Drammensveien 78. Grunnet smittevernregler er deltagelse kun for inviterte.

Møtet vil også streames.

Innledere

Bilde
Carl Henrik Knutsen. Foto: UiO Sirianne Dahlum
Carl Henrik Knutsen (Foto: UiO) og Sirianne Dahlum

Carl Henrik Knutsen er professor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han var medlem av Akademiet for yngre forskere fra 2015-2019 

Sirianne Dahlum er førsteamanuensis ved Institutt for statvitenskap ved Universitetet i Oslo, og seniorforsker ved PRIO, Institutt for fredsforskning. Hun er medlem av Akademiet for yngre forskere.

Panel

Bilde
Jette Christensen, Torbjørn Røe Isaksen og Emil Andre Erstad. Foto: Erlend Berge, Vårt Land
Jette Christensen, Torbjørn Røe Isaksen og Emil Andre Erstad (Foto: Erlend Berge, Vårt Land)

Jette Christensen er Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet siden 2009 og medlem av Stortingets utdannings- og forskningskomité. 

Torbjørn Røe Isaksen er arbeids- og sosialminister og tidligere kunnskapsminister (2013-18). Han satt på Stortinget for Høyre i perioden 2009-2017 og var leder av Unge Høyre fra 2004-2008.  

Emil Andre Erstad er politisk kommentator i Vårt Land. Han har tidligere vært kommunikasjonssjef i Den Norske Helsingforskomite og leder av KrFU.