Formiddagsmøte

Hypnose – viktig verktøy i medisinsk behandling?

For medlemmer
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

Helene Helgeland og Per Brodal: Hypnose – viktig verktøy i medisinsk behandling?

Klinisk hypnose – eller hypnoterapi – benyttes i behandling av medisinske eller psykologiske tilstander. Målet er å redusere symptomer og øke pasientens opplevelse av mestring og kontroll.

 

Klinisk hypnose er trygg og effektiv behandling av akutte, langvarige og prosedyrerelaterte smerter, irritabel tarm-syndrom, angst, depresjon og søvnvansker. Hypnose ser også ut til å øke effekten av andre terapeutiske tilnærminger. Som ledd i en sammensatt intervensjon i behandling av langvarige smerter kan hypnose være nyttig. Det ser også ut til at pasienter som har lært seg hypnoseferdigheter, fortsetter å bruke selvhypnose som ledd i
symptomhåndtering og livsmestring.

Dokumentasjonen av effekten av hypnose i behandling av flere medisinske og psykologiske tilstander er så god at hypnose bør inngå som en del av et etablert behandlingstilbud til mange pasientgrupper. Imidlertid går implementeringen i klinisk praksis tregt. Mange pasienter som kan ha nytte av hypnose, tilbys dermed ikke slik behandling.

Helene Helgeland er barne- og ungdomspsykiater, Phd. Hun er leder av Nasjonal kompetansetjeneste for alvorlige psykosomatiske tilstander hos barn og unge og arbeider ved Barne- og ungdomsklinikken, Oslo universitetssykehus. 

Per Brodal er professor emeritus ved Institutt for medisinske basalfag, UiO. Han har mangeårig forskningserfaring i eksperimentell nevrobiologi og har bl.a. interessert seg for det nevrobiologiske grunnlaget for hypnose.