Demokrati - forutsetninger, utfordringer og konsekvenser

Kunstig intelligens - Forstå verden. Forvreng verden?

Strømmes
Det Norske Videnskaps-Akademi/ Zoom

Klas Pettersen (NORA) og Robert Jenssen (UiT) er innledere på høstens første digitale møte i demokratiserien.

 

Bilde
Illustrasjonsbilde av hjerne

Hvordan påvirkes demokratiske prosesser av kunstig intelligens?

Kunstig intelligens (KI) handler om å utvikle dataanalysesystemer som kan lære av eksempler for å løse komplekse problemer i ulike situasjoner og miljøer. Dette skaper allerede nå store endringer og nye muligheter overalt rundt oss. Det brukes til å utvikle selvkjørende biler, innen medisin for å finne og karakterisere svulster, til ansiktsgjenkjenning på mobilen din eller til å anbefale ny musikk eller filmer basert på dine tidligere valg.

I høstens første møte i demokratiserien tar vi for oss hvordan kunstig intelligens både påvirker og potensielt kan påvirke våre politiske og demokratiske prosesser.  

Kan denne teknologien bidra til å mobilisere til økt valgdeltakelse?

Bidrar den til å lede velgere inn i selvbekreftende sfærer og ekkokamre, og kan vi fortsatt stole på det vi ser og hører?

Se opptak av møtet her

Program

18:00 Møtet starter. Åpning ved preses Hans Petter Graver

18:10 Robert Jenssen: Kunstig intelligens og teknologiens dualitet 

18:35 Klas Pettersen: Hvordan kunstig intelligens kan påvirke demokratiet

19:00 Spørsmål og diskusjon

19:30 Avslutning

 

Om innlederne

Bilde
Portrett av CEO Klas Pettersen i NORA
Klas Pettersen

 

 

Klas Pettersen er CEO i NORA – Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium, et samarbeid  mellom åtte norske universiteter, to høgskoler og tre forskningsinstitutter innenfor kunstig intelligens (KI), maskinlæring og robotikk. NORA er dannet for å styrke norsk forskning, utdanning og innovasjon innenfor KI. 

Pettersen er opprinnelig sivilingeniør i fysikk fra NTNU, hvor han studerte kvantemekanikk og relativitetsteori. Etter en kortere periode i konsulentbransjen startet han som stipendiat og ferdigstilte sin doktorgrad innenfor teoretisk nevrovitenskap ved NMBU i 2007. 

En stor del av sin forskerkarriere har Pettersen jobbet med å bruke metoder fra fysikk, matematikk, informatikk og kunstig intelligens for å forstå mekanismer i hjernen. Pettersen har blant annet jobbet som forsker ved NMBU (2008-2013) og ved Det Medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo (2014 til 2019). Han har også hatt forskeropphold ved University of California San Diego og jobbet som konsulent i Accenture. 

Fra 2019 har Pettersen jobbet som CEO i NORA, hvor han leder arbeidet med å styrke norsk forskning, utdanning og innovasjon innenfor kunstig intelligens. Der jobber han også tett med problematikken rundt hvordan samfunnet påvirkes av denne teknologien.

 

Bilde
Portrett av Robert Jenssen
Robert Jenssen

Robert Jenssen leder Visual Intelligence, et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) finansiert av Norges forskningsråd og partnere innen næringsliv og offentlig sektor http://visual-intelligence.no. Visual Intelligence utvikler framtidas AI og har forskningspartnere ved UiT Norges arktiske universitet, Universitetet i Oslo og Norsk regnesentral. 

Jenssen er professor og leder av UiT Machine Learning Group, og har i tillegg stilling som professor ved Københavns universitet og stilling ved Norsk regnesentral. Jenssens forskningsaktivitet fokuserer på utvikling av nye matematiske metoder for dataanalyse ved maskinlæring og dyp læring, med anvendelser innen helse, bildeanalyse, og innen industrien. Jenssen har hatt lengre forskningsopphold ved Danmarks Tekniske Universitet, det Tekniske Universitetet i Berlin, og University of Florida. Jenssen har veiledet en rekke doktorgradsstudenter og masterstudenter, er editor for journalen Pattern Recognition, og har hatt internasjonale lederverv innen sitt fag.  

Jenssen er general chair for Northern Lights Deep Learning Conference - NLDL - som arrangeres årlig i januar i Tromsø.