Demokrati - forutsetninger, utfordringer og konsekvenser

Cyberkrigføring

Strømmes
Det Norske Videnskaps-Akademi/ Zoom

Hvilke digitale trusler står vi overfor, og hvordan kan vi beskytte oss?

Bilde
Illustrasjonsbilde for cybersikkerhet
Bilde: Darwin Laganzon/Pixabay

Digitaliseringen av samfunnet er omfattende og uunngåelig. Den foregår også i et tempo som for mange oppleves som raskere enn det er mulig å holde tritt med. Samtidig er det vanskelig å være delaktig i samfunnet uten å ta i bruk digitale hjelpemidler og internett. I dette bildet vokser det også frem en institusjonalisering av den nye samfunnsordenen, som skal regulere sameksistensen og også beskytte oss.

Digitaliseringens slagside

Digitaliseringen er en ønsket utvikling. Samtidig har den en betydelig slagside. Vi gjør oss sårbare gjennom vår omfattende bruk av smarttelefoner, apper, og digital korrespondanse. Angrepet på Stortinget i 2020 er et tydelig signal om dette. At vi advares om at eksterne makter, det være seg utbrytergrupper eller stater, forsøker å blande seg inn i demokratiet ved å påvirke valg, får også varssellampene til å lyse.

I dette foredraget vil Hanne Røislien forsøke å rydde opp i hvilke trusler vi nå står overfor, og hvilke institusjoner som er etablert for å ivareta og regulere sikkerheten. Som ansatt i Cyberforsvarsstaben vil Hanne særlig fokusere på Cyberforsvaret, som p.t. er Norges ferskeste forsvarsavdeling og som er stadig viktigere i det norske samfunnet, men som det fremdeles er få som har inngående kjennskap til.

Se opptak av møtet her

Innleder

Bilde
Portrett av forsker Hanne Røislien
Hanne Røislien

Hanne Eggen Røislien er seniorforsker og rådgiver i Cyberforsvaret. Hun er også tilknyttet Universitet i Tromsø ved forskningsprosjektet The Grey Zone, Center for Strategic and International Studies (CSIS) i Washington DC og deltar i en tenketank rundt cybertrusler ved US Naval War College. Hun jobber særlig med temaer som omhandler cybersikkerhetskultur, den menneskelige faktoren i cyber, og samfunnsmessige aspekter ved digitalisering. Hun har doktorgrad i religionsvitenskap fra NTNU med fokus på det israelske forsvaret. Hun har omfattende internasjonal bakgrunn fra en rekke land, og da særlig Midtøsten, der hun har forsket på den jødiske radikale bosetterbevegelsen på Vestbredden og forsvarsrelaterte spørsmål, samt at hun der også jobbet for FN i eksempelvis Irak og Kuwait. Hanne er skribent i Morgenbladet og har utgitt flere bøker.