Demokrati - forutsetninger, utfordringer og konsekvenser

Demokratiets forutsetninger

Strømmet
Det Norske Videnskaps-Akademi

Demokratiserien avrundes med dette møtet. Innledere blir Hans Petter Graver, Øyvind Østerud og Olav Gjelsvik.

Bilde
Akademiet i snø

Dette møtet vil avholdes i Akademiet. Mer informasjon kommer.