Siste møte i Akademiets demokratiserie

Demokratiets forutsetninger

Strømmes
Det Norske Videnskaps-Akademi

Demokratiserien avrundes på dette møtet, og Olav Gjelsvik, Øyvind Østerud og Hans Petter Graver, som innledet seriens første møte samles igjen.  Denne gangen for å oppsummere hovedlinjene i demokratiets forutsetninger, utfordringer og konsekvenser. 

Bilde
Akademiet i snø. Akademiets hus. Drammensveien 78.

Som vi har sett gjennom en rekke foredrag i demokratiserien gjennom 2021, er det mange forhold som truer demokratisk styre i dagens samfunn. Store demokratiindekser viser tilbakeslag for demokrati gjennom de siste 10-15 årene. Viktige former for essensiell tillit brytes ned, og polariseringen øker. Vi ser eksempler på at valgte regimer mister oppslutning fordi de ikke leverer velferd og trygghet, og at autoritære bevegelser brer om seg. Avstanden mellom de styrende og de styrte forsterkes. Samtidig tas det oftere til orde for scenenekt for upopulære meninger, og sosiale medier fungerer som ekkokamre. 

Dette er noen av problemstillingene som vil bli diskutert når Olav Gjelsvik, Øyvind Østerud og Hans Petter Graver møtes for å oppsummere demokratiserien. 

Du kan følge møtet på livestream her fra kl. 18:00

 

Om innlederne

Olav Gjelsvik er professor ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie ved Universitetet i Oslo.  Hans arbeidsområder er blant annet erkjennelsesteori, handlingsfilosofi og vitenskapsfilosofi. 

Øyvind Østerud er professor ved Institutt for Statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han er sentral i norsk statsvitenskap, og har hatt særlig fokus på demokrati, regimeendring og styreform. 

Hans Petter Graver er professor ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo. Han er preses i det Norske Videnskaps-Akademi. Graver har publisert en rekke bøker med demokrati som tema, sist ute var boken Pandemi og unntakstilstand - Hva sier Covid 19 om den norske rettsstaten.

Bilde
Olav Gjelsvik, Øyvind Østerud og Hans Petter Graver
Olav Gjelsvik, Øyvind Østerud(foto: Thomas Eckhoff) og Hans Petter Graver (foto: Unni Irmelin Kvam/DNVA)