Akademiets utvalg for klima, miljø og ressursbruk

FNs Klimapanel: Innblikk i ny rapport om det naturvitenskapelige grunnlaget

Strømmes

Den 9. august 2021 lanserte FNs Klimapanel første del av sin sjette hovedrapport, om det naturvitenskapelige grunnlaget for moderne klimaforståelse.

 

Se opptak av møtet her

 

Bilde
Photo by Bill Oxford on Unsplash

Rapporten gir et helhetlig innblikk i hva som skjer med klimaet, med utgangspunkt i de siste årenes forskning. Hvilken kunnskap er godt etablert? Hvor har fagfeltene fortsatt en vei å gå? Norge deltar i FNs klimapanel både med forfattere, koordinatorer for kapitler, og i ledelsen av arbeidsgruppen som omhandler det naturvitenskapelige grunnlaget.

Til dette åpne møtet i Akademiet kommer en rekke av de norske bidragsyterne for å legge frem sentrale temaer og nye vurderinger fra panelet: Hvordan utvikler klimaet seg? Hva kan skje fremover? Hvordan arter klimaendringene seg ulike steder på jorden?

Rapportene til FNs Klimapanel har vært sentrale for utvikling av global klimapolitikk, og for oppfattelsen av klimakrisen som et akutt problem. Denne sjette hovedrapporten kommer ut like i forkant av det viktige klimatoppmøtet i Glasgow i november 2021, hvor verdens land skal melde inn forsterkede klimamålsetninger.

Program

18:00 Velkommen og bakgrunn for dagens tema
Nils Chr. Stenseth, Leder, Akademiets utvalg for klima, miljø og ressursbruk

18:05 Innledning: Rapporten i et fugleperspektiv

Jan S. Fuglestvedt, Cicero

18:10 Oversikt over hovedkonklusjonene fra rapporten

Bjørn H. Samset, Cicero

18:25 Dypdykk: Klimafølsomhet og jordens energibalanse 

Trude Storelvmo, UiO

18:40 Dypdykk: Ekstremvær og regionale endringer

Asgeir Sorteberg, Bjerknes Centre for Climate Research

18:55 Kommentarer fra eksterne, om rapporten sett i lys av klimaforhandlingene, Glasgow-møtet, politikk og samfunnsutvikling

Henrik Hallgrim Eriksen (Norges forhandlingsleder for de internasjonale klimaforhandlingene)

Jan S. Fuglestvedt (Vice-chair, IPCC, Arbeidsgruppe 1)

Anja Bakken Riise (leder, Fremtiden i våre hender)

19:30 Spørsmål og diskusjon

20:00 Slutt

Møtet starter kl. 18:00, og det vil bli lett servering fra kl. 17:30.

Møtet er gratis og åpent for alle, men forhåndspåmelding kreves (se lenke under). 

På grunn av korona er det begrensninger på antall plasser i foredragssalen og møtet er nå desverre fulltegnet. 

Møtet streames live fra DNVA's nettside, og opptak vil bli lagt ut på nettsiden i etterkant av møtet.