Demokrati - forutsetninger, utfordringer og konsekvenser

Forskningssamarbeid med Kina

Strømmet
Det Norske Videnskaps-Akademi/ Zoom
Bilde
Demokratiserien forsideillustrasjon

Innledere: Mette Halskov Hansen, Margareth Hagen og Hans Sverre Sjøvold. 

Mer informasjon kommer.