Demokrati - forutsetninger, utfordringer og konsekvenser

Hva skjer i EU?

Strømmet
Det Norske Videnskaps-Akademi/ Zoom
Flere møter i Demokratiserien

På hvilke måter utfordres demokratiet i EU?

Bilde
EU-flagget
Foto: S. Hermann & F. Richter, Pixabay

Mer informasjon kommer. 

 

 

 

 

 

 

Innledere

Bilde
Foto av Asle Toje på talerstol
Asle Toje

Asle Toje (f. 1974) er tidligere forskningssjef ved Norsk Nobelinstitutt i Oslo, og nåværende medlem av den norske Nobelkomiteen. Etter å ha avlagt doktorgrad i internasjonal politikk i Cambridge (2006) har Toje forelest og undervist ved universiteter i Norge og andre land. Blant hans vitenskapelige arbeider er Will China's Rise Be Peaceful?  (Oxford University Press, 2018) America, the EU and Strategic Culture (London, Routledge, 2008) og The European Union as a Small Power (London, Macmillan, 2010). Toje er spaltist og en ofte brukt kommentator i internasjonale medier.

 

Bilde
Portrett av Lise Rye
Lise Rye

Lise Rye (f. 1970) er professor i europeisk samtidshistorie ved NTNU, professor II ved Universitetet i Agder og leder for NTNUs program i europastudier. 
Rye forsker på den europeiske integrasjonens historie. Det siste tiåret har hun konsentrert seg om temaer knyttet til differensiert integrasjon (EFTA, EØS) og demokrati på nasjonalt nivå og EU-nivå. Hun er for tiden en av forskerne på det H2020-finansierte prosjektet "Reconciling Europe with its Citizens through Democracy and the Rule of Law" som søker å forstå og foreslå løsninger på utfordringer som EU-samarbeidet står overfor. Siste bok: Norge i Europa (Bergen: Fagbokforlaget, 2019).