Demokrati - forutsetninger, utfordringer og konsekvenser

Hva skjer i EU?

Strømmes
Det Norske Videnskaps-Akademi/ Zoom
Flere møter i Demokratiserien

På hvilke måter utfordres demokratiet i EU? Digitale foredrag ved Asle Toje og Lise Rye. 

Bilde
EU-flagget
Foto: S. Hermann & F. Richter, Pixabay

Hva skjer i EU? 

Den polske regjeringens grep for å få kontroll med rettsvesenet har ført til konflikt mellom Polen og EU. Utviklingen i Polen er et av flere eksempel på at medlemsland ikke deler – og åpent utfordrer – EUs verdigrunnlag. For EU er dette en ny situasjon, som føyer seg inn i rekken av kriser som har preget EU-samarbeidet på 2000-tallet. Lise Rye vil i sitt innlegg snakke om hvilke forhold det er som svekker demokratiet i EU i dag, og om hvordan disse kan forklares historisk. Hun vil allikevel argumentere for at den store historien om EU, i kontrast til hvordan EU ofte har blitt fremstilt i Norge, er en historie om et samarbeid som har blitt mer demokratisk over tid.

Se opptak:

Demokrati og europeiske verdier

Asle Toje vil i sitt innlegg ta for seg demokrati og europeiske verdier. Europeiske politikere snakker i økende grad om «europeiske verdier». Før signaliserte de floskler. Europeiske verdier utgjorde demokrati, menneskeverd og vage hentydninger til mentalitet. Dette har endret seg i striden mellom EUs organer på den ene siden og regjeringene i Polen og Ungarn, på den andre. I motsetning til økonomiske spørsmål, er ikke dette politikk der kompromiss er å finne på halvveien. Tvister i EU løses vanligvis via penger og kalkulerte uklarheter. Når EU går inn i spørsmål om identitet, er det vanskeligere å finne løsninger - og de har en tendens til å spre seg over i ikke-relaterte områder. På tross av vanskene, er disse uenighetene tegn på at EUs orden fremdeles ekspanderer. Dette er dels en respons på manglende integrasjon, dels et forsøk på å gjøre EU relevant for borgerne. Spørsmålet blir da: Vil EU lykkes?

Møtet holdes på Zoom. Logg inn via denne lenken:  https://us02web.zoom.us/j/89183171343

Innledere

Bilde
Foto av Asle Toje på talerstol
Asle Toje

Asle Toje (f. 1974) er tidligere forskningssjef ved Norsk Nobelinstitutt i Oslo, og nåværende medlem av den norske Nobelkomiteen. Etter å ha avlagt doktorgrad i internasjonal politikk i Cambridge (2006) har Toje forelest og undervist ved universiteter i Norge og andre land. Blant hans vitenskapelige arbeider er Will China's Rise Be Peaceful?  (Oxford University Press, 2018) America, the EU and Strategic Culture (London, Routledge, 2008) og The European Union as a Small Power (London, Macmillan, 2010). Toje er spaltist og en ofte brukt kommentator i internasjonale medier.

 

Bilde
Portrett av Lise Rye
Lise Rye

Lise Rye (f. 1970) er professor i europeisk samtidshistorie ved NTNU, professor II ved Universitetet i Agder og leder for NTNUs program i europastudier. 
Rye forsker på den europeiske integrasjonens historie. Det siste tiåret har hun konsentrert seg om temaer knyttet til differensiert integrasjon (EFTA, EØS) og demokrati på nasjonalt nivå og EU-nivå. Hun er for tiden en av forskerne på det H2020-finansierte prosjektet "Reconciling Europe with its Citizens through Democracy and the Rule of Law" som søker å forstå og foreslå løsninger på utfordringer som EU-samarbeidet står overfor. Siste bok: Norge i Europa (Bergen: Fagbokforlaget, 2019).