Demokrati - forutsetninger, utfordringer og konsekvenser

Hva skjer i USA?

Strømmes
Det Norske Videnskaps-Akademi/ Zoom

I høstens tredje møte i demokratiserien har vi invitert to av våre fremste USA-forskere, Hilde Eliassen Restad og Hilmar Mjelde, til å hjelpe oss å ta pulsen på det amerikanske demokratiet.  

Praktisk informasjon

Møtet holdes digitalt og er åpent for alle. Benytt påmeldingsskjema nederst på siden for å motta innloggingslenke til Zoom. 

Er demokratiet i USA truet?

Mange mener en rekke begivenheter det siste året tyder på dette, og stormingen av kongressen i januar i år har klistret seg fast i våre minner som et grelt eksempel på dette. Men kanskje må vi gå lengre tilbake for å forstå hva som skjer? Hva kan bli utfallet av disse prosessene?

Hva skjer når antidemokratiske aktører, i hovedsak fra det republikanske partiet, møter demokratiske institusjoner som valgkollegiet og kongressen? Hvordan arbeides det med å endre valglover og dempe valgdeltakelse? Hva vil effekten bli av endrede valgdistrikter (såkalt gerrymandering) på kongressvalget i 2022? Hva gjør det demokratiske partiet?

Bilde
Protester utenfor kongressen i januar 2021.
Protester utenfor kongressen i januar 2021. Foto: Ted Eytan. Creative Commons Licence.

Vi har invitert to av våre fremste USA-forskere, Hilde Eliassen Restad og Hilmar Mjelde, til å hjelpe oss å ta pulsen på det amerikanske demokratiet og å forstå hva som skjer og hvorfor det skjer. 

 

 

 

Se opptak av møtet herOm innlederne

Bilde
Portrett av Hilde Restad
Hilde Restad

Hilde Restad er førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap og internasjonale relasjoner ved Oslo Nye Høyskole. Før det jobbet hun på Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) i to år. Hun har doktorgrad fra University of Virginia, er Fulbright alumna og brukes ofte som kommentator i norske media på amerikansk politikk. Høsten 2020 var hun TV2s valgkommentator i forbindelse med presidentvalget i USA.

 

 

Bilde
Portrett av Hilmar Mjelde
Hilmar Mjelde

Hilmar Mjelde er statsviter med doktorgrad fra Institutt for sammenliknende politikk (UiB). Han har amerikansk politikk som ett av sine spesialfelt. Han jobber for tiden som seniorforsker ved NORCE i Bergen