Demokrati - forutsetninger, utfordringer og konsekvenser

Hva skjer i USA?

Strømmet
Det Norske Videnskaps-Akademi/ Zoom

 

Bilde
Protester utenfor kongressen i januar 2021.
Protester utenfor kongressen i januar 2021. Foto: Ted Eytan. Creative Commons Licence.

Innledere: Hilmar Mjelde, Sofie Høgestøl og Hilde Restad. 

Mer informasjon kommer. 

 

 

 

 

 

 

Om innlederne

Bilde
Portrett av Hilde Restad
Hilde Restad

Hilde Restad er førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap og internasjonale relasjoner ved Bjørknes Høyskole. Før det jobbet hun på Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) i to år. Hun har doktorgrad fra University of Virginia, er Fulbright alumna og brukes ofte som kommentator i norske media på amerikansk politikk. Høsten 2020 var hun TV2s valgkommentator i forbindelse med presidentvalget i USA.

 

 

Bilde
Portrett av Hilmar Mjelde
Hilmar Mjelde

Hilmar Mjelde er statsviter med doktorgrad fra Institutt for sammenliknende politikk (UiB). Han har amerikansk politikk som ett av sine spesialfelt. Han jobber for tiden som seniorforsker ved NORCE i Bergen