Kenneth Ruud og Lise Øvreås stiller som kandidater

Hvem blir ny preses i Akademiet?

Det Norske Videnskaps-Akademi skal velge ny leder fra januar 2022 og for de neste tre årene. Valget skjer på medlemsmøtet torsdag 16. september. Det er to kandidater til det høyeste vervet i Akademiet, Kenneth Ruud og Lise Øvreås. 

I presidiet sitter i dag preses Hans Petter Graver, visepreses (den matematisk-naturvitenskapelige klasse) Kenneth Ruud, visepreses (klassen for humaniora og samfunnsvitenskap) Terje Lohndal og generalsekretær Gunn Elisabeth Birkelund.

Bilde
Kenneth Ruud og Lise Øvreås
Kenneth Ruud (Foto: Eirik Furu Baardsen) og Lise Øvreås (Foto: Eivind Senneseth, UiB)

Akademiets nye preses tar over etter Hans Petter Graver som har hatt vervet siden 1. januar 2019. Valgperioden er tre år og det er ikke mulig å ta gjenvalg for samme verv før det har gått en periode. Preses i Akademiet er også styreleder.

Gå til kandidatside for: 

Kenneth Ruud   |   Lise Øvreås
 

Medlemmene har stilt skriflige spørsmål til kandidatene, svarer ligger på denne siden.

Program for valgmøtet/medlemsmøtet kommer senere.
Det blir sendt ut en lenke for påmelding til valgmøtet (det er kun for medlemmer). 

 

Valgkommiteen:

  • Aud Valborg Tønnessen, UiO, leder 
  • Ingvild Sælid Gilhus, UiB (em.)
  • John Grue, UiO
  • Anders Elverhøi, UiO (em.)

Valgstyret:

  • Kirsti Strøm Bull, UiO (em.), leder
  • Ørnulf Borgan, UiO
  • Kjersti Fløttum, UiB
  • Leiv K. Sydnes, UiB