HumSam-prisen 2021

Meglere mellom guder og mennesker

Hvordan kan nåtiden kaste lys over fortiden, og på hvilke måter lever fortiden videre i nåtiden?

Bilde
Statue av engel

Engler, demoner, mirakler og samtaler med de døde: dette er noen av temaene som tas opp når årets Humsam-vinner, professor i religionshistorie Ingvild Sælid Gilhus, skal feires i Humsam-symposiet 19. oktober.

Dynamic Mediators and Distant Gods er tittelen på symposiet, og det inviteres til kreative perspektiver og ukonvensjonell bruk av teori når forskere fra inn- og utland samles for å feire Gilhus sin lange og allsidige forskerkarriere.

Bilde
Professor i religionsvitenskap og vinner av HumSam-prisen
HumSam-prisvinner 2021 Ingvild Sælid Gilhus

Gilhus ble tildelt HumSam-prisen 2021 for sitt arbeid med religionshistorie, og særlig hennes toneangivende forskning på nyreligiøsitet trekkes fram av komiteen. Gilhus beskrives som en nysgjerrighetsdrevet og innovativ forsker, som kombinerer ulike fagfelt på en forbilledlig måte.

Deltagelse på symposiet er for inviterte, men foredragene vil bli streamet, og gjort tilgjengelige digitalt i etterkant. 

Se symposiert direkte: