Se sammendrag og bilder

Årsmøtet i bilder

Det Norske Videnskaps-Akademis årsmøte måtte i år utsettes til 7. september.
Som i de siste år ble møtet holdt i Rococosalen på Grand Hotel og festmiddagen i Speilsalen. H.M. Kongen overvar møtet i Rococosalen. 

Bilde
Årsmøtet 2021 - Kongen ankommer Rococo salen. Foto: Thomas Eckhoff
Kongen ankommer Rococosalen. Foto: Thomas Eckhoff

Preses, Hans Petter Graver holdt sin årlige hovedtale til Akademiets medlemmer og gjester. Denne talen ble dagen etter gjengitt som kronikk i Aftenposten

Bilde
Hans Petter Graver, preses i Akademiet. (Foto: Thomas B. Eckhoff)
Hans Petter Graver. Foto: Thomas Eckhoff

I tillegg til Akademiets medlemmer var statsråd Guri Melby til stede for å overrekke Det Norske Videnskaps-Akademis lærerpris til Gro Wollebæk.

Bilde
Gro Wollebæk og Guri Melby.  Foto: Thomas Eckhoff
Gro Wollebæk og Guri Melby. Foto: Thomas Eckhoff

Catharina Chen, Bård Bosrup, Maris Roth Christensen og Reza Aghamir stod for de musikalske innslagene.

Bilde
Catharina Chen og Maris Roth Christensen. Foto: Thomas Eckhoff
Catharina Chen og Maris Roth Christensen. Foto: Thomas Eckhoff

Akademiets nye medlemmer som var tilstede på årsmøtet fikk overrakt sine diplomer. I år ble 14 nye norske medlemmer og fem utenlandske medlemmer valgt inn. 

Bilde
Camilla Stoltenberg og Eörs Szathmáry. Foto: Thomas Eckhoff
Camilla Stoltenberg og Eörs Szathmáry. Foto: Thomas Eckhoff

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere ble delt ut av styreleder Øyvind Østerud og gikk til Paolo Giovanni Piacquadio for fremragende forskning innen økonomi og til Anders Kvellestad for fremragende forskning innen fysikk.

Bilde
Årsmøtet 2021: Paolo G Piacquadio og Eörs Szathmáry. Foto: Foto: Thomas Eckhoff
 Paolo G Piacquadio og Anders Kvellestad. Foto: Thomas Eckhoff

Kveldens hovedpris, Fridtjof Nansens belønning innen realfag og medisin, ble tildelt professor Harald A. Stenmark. Han mottok belønningen for fremragende forskning innen celle- og molekylærbiologi med særlig relevans for kreftsykdom.

Bilde
Harald A Stenmark
Harald A Stenmark. Foto: Thomas Eckhoff

Kvelden foredragsholder var professor Unni Olsbye, hun snakket om "Det grønne skifte i Norge".

Bilde
Unni Olsbye. Foto: Thomas Eckhoff
Unni Olsbye. Foto: Thomas Eckhoff

Takketalene under middag ble holdt av Gro Wollebæk og Harald A. Stenmark. Kveldens hovedtale ble holdt av sjefredaktør i Aftenposten, Trine Eilertsen.

Bilde
Trine Eilertsen. Foto: Thomas Eckhoff
Trine Eilertsen. Foto: Thomas Eckhoff