Birkelandprisen 2020

Birkelandprisen til Jabir Ali Ouassou

Veileder for doktogradsavhandlingen var professor Jacob Linder ved Institutt for fysikk, NTNU.  Idag jobber Dr. Ouassou på Sintef

Yaras Birkelandpris har blitt delt ut siden 2009. Prisen er kalt opp etter fysiker og industrigründer Kristian Birkeland, som i 1905 la grunnlaget for produksjon av kunstgjødsel. 

Hvert år arrangeres Birkelandforelsningen i  Akademiet. I 2021 holdt Professor Michele K. Dougherty Birkelandforelesningen om The Cassini / Huygens Spacecraft Mission to Saturn and it's moons.

Yara Birkelandpris for 2020 går til fysiker Jabir Ali Ouassou. Han får prisen for sin doktoravhandling Manipulating superconductivity in magnetic nanostructures in and out of equilibrium. Prisen ble delt ut under Birkelandforelsningen i Akademiet 24. september. 

Bilde
Vinner av Yaras Birkelandpris 2020: Jabir Ali Ouassou. (Foto: Unni Irmelin Kvam / DNVA)
Vinner av Yaras Birkeland-pris, Dr. Jabir Ali Ouassou. (Foto: Unni Irmelin Kvam / DNVA)

Prisen alternerer mellom å deles ut innen fysikk og kjemi. Birkelandprisen deles ut av Yara til et doktorgradsprosjekt ved et norsk universitet. Ouassou avla doktograden i 2019 ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 

-    Hvert år deler vi ut Birkeland-prisen. En pris oppkalt etter en bemerkelsesverdig forsker, gitt til en annen bemerkelsesverdig forsker. Teknologi og søken etter bærekraftig matproduksjon forandrer landbruket. Ny kunnskap, slik som tesen til dr. Ouassou, er verdifullt å støtte en grunnleggende overgangen for matsystemer, sier Per Knudsen i YARA. Knudsen er forskningsleder i YARA og visepresident for Technology & Projects.

I Birkelands ånd
Dr. Ouassous avhandling oppfyller kriteriene som ligger til grunn for Yaras Birkeland-pris. Der står det at prisen skal tildeles «doktorgradsarbeidet som oppfyller Birkelands forskningsånd». 

Bilde
Birkelandprisen 2020 går til Dr. Ouassou
Dr. Jabir Ali Ouassou (t.v) tildeles Birkelandprisen under Birkelandforelesningen. Per Knudsen i Yara (t.h.). (Foto: Unni Irmelin Kvam / DNVA)

I juryens begrunnelse for tildelingen heter det at Ouassous arbeid er grunnforskning på sitt beste, med klare muligheter for at det kan bidra til utvikling av praktiske produkter og potensielt være teknologisk nyttig.

 

Opptak av Ouassous redegjørelse for sitt arbeid kan ses her:

 

Om Yaras Birkelandpris
Birkelandprisen er på 100.000 norske kroner.
Prisvinner Ouassou fikk først nå utdelt prisen fra 2020 på grunn av pandemien.

Bilde
Birkelandkomiteen.
Birkelandforelesningen i 2021. Birkelandpris-vinner Jabir Ali Ouassou (t.v), Alv Egeland (UiO), Michele K. Dougherty (Imperial College London), Fredrik Turesson (Yara), Jan A. Holtet (UiO). Bak f.v.: Pål Brekke (Norsk romsenter), Susanne Viefers (UiO), Øyvind Sørensen (DNVA). (Foto: Unni Irmelin Kvam / DNVA).