Dialogmøte med gruppeledere og nye medlemmer

DNVAs rolle som rådgiver for politikkutforming

For inviterte
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Akademiet skal være en kunnskapsformidler som taler vitenskapens sak i samfunnsdebatten. For å styrke akademiets arbeid med kunnskapsbaserte innspill i politiske beslutningsprosesser etablerte Akademiet i 2018 et «Science Advice-utvalg» – et Vitenskapsråd for politikkutforming. Dette utvalget inviterer gruppeledere og nye medlemmer til et dialogmøte om akademibevegelsens politiske potensial.

12:00     Lunsj

12:30     Velkommen
                v/Rolf Reed, leder for Akademiets utvalg for vitenskapsråd for politikkutforming

12:35     DNVA: 154 år til vitenskapens fremme -  hvor står vi nå?  
                v/Generalsekretær Gunn E. Birkelund

12:50     EASAC - en europeisk plattform for Science Advice for matematisk-naturvitenskapelig klasse
                v/Lise Øvreås og Lars Walløe, medlemmer av Akademiets utvalg for
                vitenskapsråd for politikkutforming

13:10     Et klassepersperspektiv på Science Advice funksjonen i Akademiet. Opptakt til debatten.
                v/ Ragna Aarli, medlem Akademiets utvalg for vitenskapsråd for politikkutforming

13:25     Akademiets medlemmer som faglige ressurspersoner og nettverksaktører til vitenskapens
                fremme: Hvor står vi og hvor går vi? - Perspektiver fra matematisk naturvitenskapelig klasse.

                v/Nils Chr. Stenseth, gruppeleder for Biologi

13:40    Perspektiver fra klassen for Humaniora og samfunnsfag
               v/Ellen Mortensen, gruppeleder for Litteraturvitenskap

13:55     Pause

14:15     Rundebordsdebatt med gruppeledere og nye medlemmer

15:00     Slutt