Valg i Akademiet:

Lise Øvreås ny preses i Det Norske Videnskaps-Akademi

Lise Øvreås er valgt som ny preses i Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA). Hun er valgt for perioden 2022-2024. Øvreås overtar etter Hans Petter Graver. Hun er den tredje kvinne som er valgt til Akademiets øverste leder siden stiftelsen i 1857.

Bilde
Lise Øvreås foto: UiB Det Norske Videnskaps-Akademi

Lise Øvreås er professor i geomikrobiologi ved Universitetet i Bergen og direktør for UiBs senter for bærekraftig hav, Ocean Sustainability Bergen. Hun har tidligere vært prodekan for forskning og utdanning ved Det matematisk naturvitenskapelige fakultetet i Bergen.

Hans Petter Graver har hatt vervet siden 1. januar 2019 og sitter frem til årsskiftet. Valgperioden er tre år og det er ikke mulig å ta gjenvalg før det har gått en periode. Valgkomiteen i Akademiet ledes av Aud Valborg Tønnessen. To andre kvinner har hatt vervet som preses, det er professor emerita ved Universitetet i Oslo, Kirsti Strøm Bull (2012-2015), og avdøde professor Inger Moen (1998-2003).

Motkandidaten til Øvreås var Kenneth Ruud.