Akademiets utvalg for klima, miljø og ressursbruk

Norsk utenrikspolitikk i en varmere verden

Åpent

Klimakrisen er vår tids største utfordring. Men i hvilken grad påvirker denne krisen utformingen av norsk utenrikspolitikk?

Bilde
Plakat som holdes opp. Svart bakgrunn med en malt jordklode i blått og grønt. Stor hvit skrift som sier "one world".
Foto: Markus Spiske / Unsplash

Alt nå merker vi konsekvensene av klimaendringer, men i fremtiden vil vi se økt migrasjon, tap av landområder, økt behov for nødhjelp og geopolitiske endringer som følge av overgangen til et fornybart energisystem. Dette er en utvikling som i stor grad vil påvirke Norges sikkerhetspolitiske interesser. Men i hvilken grad påvirker denne krisen norske interesser, og hvordan bør hensynet til den påvirke utformingen av norsk utenrikspolitikk i fremtiden?

Program:

19:00         Velkommen og bakgrunn for dagens tema
                    Nils Chr. Stenseth, Leder, Akademiets utvalg for klima, miljø og ressursbruk

19:10        Innledning
                  Christina Voigt, UiO
                  Linda Nøstbakken, NHH 

19:20     Klimakrisen i FNs sikkerhetsråd: En egnet arena  eller et sidespor?  
                Andreas Motzfeldt Kravik, Utenriksdepartementet 

19:50     Om sammenhengen mellom klimaendringer og konflikt
                
Halvard Buhaug, PRIO 

20:20        Paneldebatt
                   Innledere:
                    Bård Vegar Solhjell, NORAD 
                    Guri Bang, NMBU 
                    Moderator: Nils Chr. Stenseth

21:00      Slutt

 

Om hovedinnlederne:

Bilde
Andreas Motzfeld Kravik

Andreas Motzfeldt Kravik er avdelingsdirektør i Utenriksdepartement rettsavdeling, seksjon for traktat-, miljø- og havrett.  Kravik har tidligere vært ambassaderåd ved Norges FN-delegasjon i New York, advokat ved FNs internasjonale straffedomstol i Kambodsja, rådgiver i Sikkerhetspolitisk avdeling i Forsvarsdepartementet og dommerfullmektig i Drammen tingrett. Han har publisert en rekke folkerettslige artikler i norske og engelske tidsskrifter og bøker. 

 

 

 

 

 

Bilde
Halvard Buhaug

Halvard Buhaug er forsker I ved Institutt for fredsforskning (PRIO) og professor II i statsvitenskap ved NTNU. Hans pågående forskning fokuserer på sikkerhetsimplikasjoner av klimaendringer og har mottatt finansiering fra bl.a. det europeiske forskningsrådet (ERC) og Norges forskningsråd. Buhaugs nyere arbeider har blitt publisert i tidsskrifter som Global Environmental Change, Nature, Nature Communications og PNAS. Han er også hovedforfatter i den kommende sjette hovedrapporten til FNs Klimapanel (IPCC).

 

 

Meld deg på møtet her