Akademimøte

The Grammar of the Elements — did the Sanskrit alphabet influence Mendeleev’s periodic table

Åpent
Drammensveien 78, 0272 Oslo

Møtet åpner med at Øyvind Rabbås holder minnetale over Egil Anders Wyller og Johan Elsness holder minnetale over Arthur Olav Sandved

Foredrag ved professor i kjemi ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, Abhik Ghosh.

 

Abhik Ghosh skrev i forbindelse med 150-årsjubileet for det periodiske system i 2019 en artikkel i American Scientist “The Grammar of the Elements — did the Sanskrit alphabet influence Mendeleev’s periodic table?”.

Hans medforfatter, Paul Kiparsky, er lingvist fra Stanford.  Artikkelen ble kåret til “Most Popular Article” i 2019 i American Scientist.