Nansenfondet søker stipendmottakere

Nansenfondet og de dermed forbundne fond tar i mot søknader fram til 15. januar 2022. Nansenfondenes formål er å fremme vitenskapelig forskning innen ulike fagområder. 

I samsvar med de enkelte fonds statutter kan det tildeles midler. 

Det kan søkes i perioden 1. desember 2021 til 15. januar 2022.

Alle må søke elektronisk. Søknadsbehandlingen administreres av Unifor - Forvaltningsstiftelsen for fond og legater ved Universitetet i Oslo. 

Gå til: Unifor.no: Fridtjof Nansens Fond Til Videnskabens Fremme

Gå til: Søknadsveiledning for Nansenfondet og de dermed forbundne fond (pdf)