Akademimøte

Utdanningens mål og mening - om skole, utdanning og sosial ulikhet

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Foredrag ved professor emeritus Ivar Frønes, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo.

Praktisk informasjon

Det digitale møtet er åpent og strømmes direkte fra denne siden.

Møtet åpner med at Vidar Folke Hansen holder minnetale over Jon Kjell Gjønnes.

Med boken "Hvis skolen ikke fantes", illustrerte Nils Christie i 1971 et grunnleggende sosiologisk perspektiv: Sosiale institusjoner kan ha andre funksjoner enn de offisielle og postulerte. Mens Christie forholdt seg til 60-tallets industrisamfunn, vil Frønes anvende det samme perspektivet på dagens kompetansesamfunn. 

En hovedutfordring i dagens kompetansesamfunn er sosial ulikhet – hvordan kan skolen bidra til å bekjempe den? Møter utdanningssystemene samfunnets grunnleggende kompetansebehov – eller  er den moderne utdanningsekspansjon tilpasset de sosiale eliter som økonomen Piketty har kalt Braminene?   

***

Ivar Frønes er professor emeritus i sosiologi, og seniorforsker ved Nasjonalt Utviklingssenter for barn og unge. Han har publisert en rekke bøker og artikler om barn og unges utvikling og livsløp, om samfunnsutvikling så vel som om utvikling på mikronivå og sosialt-genetisk samspill. Han var den første redaktør av tidsskriftet Childhood, og er en av to redaktører av Det norske samfunn, som i 2022 kommer med sin åttende utgave.

Bilde
Ivar Frønes, foto: Eric Berglund
Ivar Frønes. Foto: Eric Berglund