Formiddagsmøte

Dramatiske formendringer i jordens magnetosfære

For medlemmer
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

Foredrag ved Karl Magnus Laundal. Han er forsker ved Universitetet i Bergen, og er gruppeleder i Birkeland Centre for Space Science, et senter for fremragende forskning. 

Magnetosfæren er den delen av universet som er dominert av Jordens magnetfelt. Den strekker seg ut forbi banene til de fleste satellitter vi har sendt ut. Magnetosfæren endrer seg hele tiden, mest på grunn av påvirkning fra solen og solvinden men også på grunn av påvirkning fra ionosfæren som er den innerste delen av verdensrommet, bare 100 km over oss. Endringer i magnetfeltet er usynlige, men vi kan se en spektakulær effekt av dem: Nordlys og sørlys. Nordlys og sørlys dannes når elektrisk ladde partikler kolliderer med nøytrale partikler i den øvre atmosfære, og siden ladde partikler går i spiralbane langs magnetfeltlinjer, vil nord- og sørlys gjøre magnetfeltlinjene «synlige». Ved å analysere formen nordlys og sørlys danner på stor skala kan vi forstå hvordan magnetosfæren endrer seg. Å forstå prosessene bak slike endringer er viktig for å kunne forbedre romværvarsling som brukes blant annet av satellittoperatører. Satellitter er utsatt for både stråling og for friksjon fra jordens øvre atmosfære, som er svært avhengig av påvirkning fra solvinden. 

Bilde
Foredragsholder formiddagsmøte
Karl M. Laundal