Formiddagsmøte

Fortiden, nåtiden og fremtiden til alpine økosystemer i verden

For medlemmer
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

Foredrag ved Suzette Flantua. Hun er forsker ved Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen. Hun har en doktorgrad i biologi fra Universitet i Amsterdam (Nederland). Forskningen hennes fokuserer på å studere fortiden, nåtiden og fremtiden til biologisk mangfold i fjell og rollen til klima og mennesker for endringer i økosystemer i fjellet.

Foredraget blir fremført på engelsk

 

Det "alpine økosystemet" strekker seg fra de mange isbreene som finnes i de høyeste områdene på tvers av fjellområder over hele verden og økosystemene rett under disse isbreene. I disse områdene finner vi et stort antall arter som har en avgjørende rolle for vannforsyning og klimaregulering, og som både direkte og indirekte spiller en viktig rolle for levebrød og velferd til milliarder av mennesker på jorden. Hva vil skje med disse økosystemene og godene vi får fra disse økosystemene under global oppvarming? Vil fremtidige klimaendringer resultere i at mange av artene og økosystemene som finnes i de alpine områdene blir borte? Vil det i fremtiden være områder hvor disse artene kan overleve? I foredraget vil jeg belyse hvordan kunnskapen om fortiden kan hjelpe oss å forstå fremtiden til de alpine økosystemene over hele verden. Deretter vil jeg dykke dypere inn i dynamikken til alpine systemer gjennom tidligere klimaendringer og vise hvordan innovative animasjoner gir oss innsikt i hvordan arter har og kanskje fortsatt vil takle drastiske klimaendringer. Til slutt vil jeg presentere målene for mitt kommende prosjekt og diskutere de fremskritt som prosjektet håper å oppnå for forståelse av de alpine økosystemer. 

Bilde
Foredragsholder formiddagsmøte
Suzette Flantua