Formiddagsmøte

Fremtiden er nå i California

For medlemmer
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo
Mer om Lars Risan

Foredrag ved Lars Risan. Han er  en uavhengig forsker med doktorgrad innen antropologi og vitenskapsstudier. Han har skrevet om kunstig intelligens, norsk feavl, Linux-hackere og kommunal klimaplanlegging, for å nevne noen av de viktigste feltene. Han jobber for tiden med en bok om utviklingen av biologisk tenking på 1900-tallet, med utgangspunkt i en historie om barn som etter sigende har vokst opp blant ulver.

 

Klimaendringene har eskalert på en måte som har overrasket hele verden. Noen av de mest pessimistiske anslagene begynner å se sannsynlige ut; vippepunkter som starter irreversible og raske endringsprosesser kan være underveis. Vi begynner allerede nå å se disse endringene, spesielt i form av is som smelter fortere enn vi hadde trodd for få år siden. I dette foredraget skal jeg ta for meg denne situasjonen med fokus på det vestlige USA. Noen særlige utviklinger står fram:

•    Reduksjonen i tilgjengelig ferskvann er en sterk, langvarig trend, som ikke har bedret seg på tross av mange års effektivisering og reduksjon av forbruket.

•    En fortsettelse av trenden de neste årene er sannsynlig, og vil kreve snarlige og drastiske tiltak.

•    I de fleste medier (unntagen Fox News) likestilles den akutte krisen i vannforsyningen med klimakrisen.

I foredraget vil jeg vise hvordan det som nå anerkjennes som en klimakrise i det vestlige USA også er et akutt problem i denne regionen, og jeg vil diskutere hvordan snarlig klimatilpasning sannsynligvis også vil kunne resultere i utslippsreduserende innovasjoner, spesielt i det klimabevisste California. 

Bilde
Foredragsholder formiddagsmøte
Lars Risan