Formiddagsmøte

Grunnrentebeskatning: To ulike historier om forvaltningen av norske naturressurser

For medlemmer
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo
Mer om Karen Helene Ulltveit-Moe

Karen Helene Ulltveit-Moe er professor ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, og Research Fellow ved Centre for Economic Policy Research (CEPR) og CESifo. Hun er også medlem av Hovedstyret i Norges Bank. Ulltveit-Moe har vært leder eller medlem av en rekke offentlige utvalg, herunder Skaugeutvalget, Finanskriseutvalget, Europautredningen, Arbeidstidutvalget og Havbruksutvalget. Hun er medlem av Skatteutvalget som skal levere sin utredning høsten 2022. 

Norge er rikt på naturressurser. I Norge legger vi til rette for at næringslivet kan bruke fellesskapets ressurser og skape suksesshistorier. Da må bedriftene dele sin avkastning med felleskapet.

Den norske velferdsstaten er nettopp tuftet på at vi beskatter de inntektene som næringslivet generer gjennom at de nyttiggjør seg våre felles naturressurser. Det reduserer behovet for andre skatter som gjør mer skade, og bidrar til å holde nivået på offentlige tjenester oppe. Det er særlig viktig når vi går inn en tid med en aldrende befolkning og mindre vekst i oljepenger. 

Bilde
Foredragsholder formiddagsmøte
Karen Helene Ulltveit-Moe