Nytt utvalg for vitenskapsrådgivning i Akademiet

Jørn Rattsø ny leder

Slik arbeider DNVA med vitenskapsråd:

•    Kunnskapsrapporter – DNVA er medlem i en rekke internasjonale akademisammenslutninger som gir ut kunnskapsrapporter 
•    Aktuelle temaer – DNVAs utvalg for vitenskapsrådgivning tar som oftest utgangspunkt i en EASAC-rapport på et definert tema
•    Norsk ekspertgruppe blir etablert
•    Møte i Akademiet – med utgangspunkt i rapporten trekker ekspertgruppen ut det som er relevant for Norge, og setter opp et åpent møte i Akademiet med både norske og utenlandske foredragsholdere. Møtet blir avsluttet med en debatt.
•    YouTube: Møtene blir lagt ut på Akademiets YouTube-kanal.
•    Web: Etter møtet publiseres en norsk kunnskapsrapport på DNVAs nettside
 

Styret i Vitenskapsakademiet har oppnevnt nytt utvalg for vitenskapsrådgivning. Leder for utvalget er professor i samfunnsøkonomi ved NTNU Jørn Rattsø. Med seg får han Inger Sandlie (UiO, Seksjon for biokjemi og molekylærbiologi), Kjersti Lohne (UiO, Institutt for kriminologi og rettssosiologi), Jonas Stein (UiT, Institutt for samfunnsvitenskap), Dag Aksnes (UiB, Institutt for bio-vitenskap), Ingvald Strømmen (NTNU, Institutt for energi- og prosessteknikk) og Kjersti Fløttum (UiB, Institutt for fremmedspråk). 

Det nye utvalget for vitenskapsrådgivning overtar stafettpinnen etter Rolf Reed og hans Vitenskapsråd for politikkutforming, som nå blir avløst etter tre år med nybrottsarbeid.

Bilde
Gunn Elisabeth Birkelund
– Nå er vi spente på hvordan det nye utvalget for vitenskapsråd vil ta dette arbeidet videre, sier generalsekretær Gunn Elisabeth Birkelund.

– Det er imponerende hva de har fått til. Dette initiativet som opprinnelig kom fra tidligere preses Ole M. Sejersted har vært en suksess, og det har ført til at DNVA nå har fått et solid ben til å stå på. Nå er vi spente på hvordan det nye utvalget vil ta dette arbeidet videre, sier generalsekretær Gunn Elisabeth Birkelund. 

Kunnskapsbaserte innspill 
Det er et ideal for norsk politikk at den skal være kunnskapsbasert. I Norge henter vi inn kunnskap på ulike måter, blant annet fra faste utvalg, spesielle utredninger, og NOU-systemet. 

DNVA ønsker å bidra til at beslutningstakere får uavhengige og kunnskapsbaserte innspill til sine prosesser. Akademiet er et bindeledd mellom miljøene som utvikler politikk på den ene siden, og det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget slik det forvaltes i de internasjonale akademisammenslutningene på den andre.

Norske ekspertgrupper
Med utgangspunkt i rapporter på sentrale temaer fra europeiske akademisammenslutninger etableres norske ekspertgrupper som avgir uttalelser nettopp med sikte på å stille kunnskap til rådighet for beslutningsprosesser i politikk og samfunn. 

Det er Kunnskapsdepartementet som finansierer DNVAs arbeid med vitenskapsrådgivning.

Bilde
science advice, vitenskapsråd, vitenskapsrådgvning, Jørn Rattsø er leder for utvalget
Leder for utvalget er professor i samfunnsøkonomi ved NTNU Jørn Rattsø. Med seg har han Inger Sandlie (UiO, Seksjon for biokjemi og molekylærbiologi), Kjersti Lohne (UiO, Institutt for kriminologi og rettssosiologi), Jonas Stein (UiT, Institutt for samfunnsvitenskap), Dag Aksnes (UiB, Institutt for bio-vitenskap), Ingvald Strømmen, (NTNU, Institutt for energi- og prosessteknikk) og Kjersti Fløttum (UiB, Institutt for fremmedspråk).