Gunn Elisabeth Birkelund:

Julehilsen fra generalsekretæren

En hel møteserie om demokratiet vårt, både fysisk og digitalt, månedlige Akademimøter tross pandemi,  og ett nytt år med vitenskapens bidrag til bærekraftig omstilling med hav som hovedtema. Dette er deler av julehilsenen fra generalsekretær i Vitenskapsakademiet Gunn Elisabeth Birkelund.

Bilde
Gunn Elisabeth Birkelund. Foto: Dnva

Kjære venner av Akademiet!

Julen er i anmarsj, og det er på tide å se tilbake på Akademiets aktiviteter i 2021. På tross av at også dette året har vært sterkt preget av pandemien, har vi klart å holde månedlige Akademimøter, og det har vært mye aktivitet i utvalgene våre. I tråd med Akademiets strategi har vi også gjennomført en omfattende foredragsserie om demokratiet, som favner både teoretiske drøftinger, f.eks. allmenningens tragedie, og mer konkrete tema, f.eks. hva skjer i USA? Mange av møtene har vært digitale, enten på zoom eller i form av strømming av fysiske møter.  Et tips for romjulen for dem som ikke har fått med seg alt, er at opptakene ligger på Akademiets YouTube-kanal.
 
Vern om rettsstaten autonomi
Jeg vil gjerne benytte anledningen til å takke Hans Petter Graver, som nå går av som preses. Han har markert seg som en uredd talsmann for vern om rettsstatens autonomi og Stortingets makt i en tid hvor myndighetene har gjort en rekke inngripende hastevedtak. Lise Øvreås tar over som ny preses fra nyttår.
Vi lever i en tid med mye oppmerksomhet knyttet til det såkalte grønne skiftet, og Akademiet kan trekke veksler på mange toppkompetente forskere som kan bidra med nyanserte og kunnskapsrike innspill på dette området. Lise Øvreås er en av dem, og vi skal i gang med en ny foredragsserie, om vitenskapens bidrag til bærekraftig omstilling, med hav som hovedtema i 2022.  Dessuten blir det mye aktivitet knyttet til både Abel- og Kavli-prisene til neste år.  

Fri kunnskapsutveksling
Så det er mye å se frem til. Men nå kan vi senke skuldrene og takke alle som har bidratt til Akademiets aktiviteter i inneværende år. Og enten vi vil det eller ikke, tilsier smitteverntiltakene at vi bør trekke oss tilbake til hjemmets lune ro. Det kunne vært verre. Vi er ufattelig privilegerte her oppe i det høye nord, og vi vet det. Akademiet skal tilrettelegge for fri kunnskapsutveksling, bidra til en opplyst offentlig samtale, og til at vitenskapen tas i bruk for å identifisere og løse samtidens utfordringer.

På vegne av Det Norske Videnskaps-Akademi ønsker jeg alle en riktig god jul!

Gunn Elisabeth Birkelund
Generalsekretær