Akademiets årmøte fant sted 3. mai

Se bilder: Årsmøte på Grand Hotel

For inviterte
Grand Hotel, Karl Johans gate 31, Oslo

Se bildegalleri nederst i saken. Akademiets årsmøte fant sted på Grand Hotel tirsdag 3. mai klokken 18.00.

Bilde
Årsmøtet 2022
Årsmøtet 2022. Foto: Thomas B. Eckhoff

Program:

  • Kunstnerisk innslag
  • Forskningspolitisk innledning ved preses i Akademiet, Lise Øvreås
  • Utdeling av diplomer til Akademiets nye medlemmer
  • Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsvitenskap
  • Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere
  • Kunstnerisk innslag
  • Foredrag ved Anine Kierulf, førsteamanuensis ved institutt for offentlig rett, Universtetet i Oslo. Hun skal snakke om Hvordan kan vi bedre ytringsfriheten i akademia? 

Ytringsfriheten utfordres fra mange kanter, også i akademia. Polarisering og harde debatter preger både fag- og breddeofffentligheter, og undersøkelser viser at akademikere ofte er akademikere verst. Hva kan vi gjøre med dette? Hvilken rolle bør de akademiske institusjoner ha, og hva kan det akademiske fellesskap selv gjøre? 

***


Anine Kierulf er tidligere advokat, nå førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo og spesialrådgiver ved Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). Hennes fagfelt er ytringsfrihet, allmenn rettsteori, menneskerettigheter, konstitusjonell rett, og statsforfatningsrett.

Hun ledet en regjeringsoppnevnt ekspertgruppe om ytringsfrihet i akademia som la fram sin rapport i mars 2022.

Etter møtet i Rococosalen blir det festmiddag for alle inviterte i Speilsalen. Hovedtale under middagen ved Asle Toje (PhD) som er utenrikspolitisk forsker og nestleder i Den Norske Nobelkomité.

Relatert bildegalleri

Årsmøtet 2022 i bilder