Formiddagsmøte

Er batterirevolusjonen her?

For medlemmer
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

Erik Sauar er antropolog, sivilingeniør i kjemi og dr. techn i fysikalsk kjemi. Han leder batterimaterialselskapet Cenate, som utvikler silisiumnanopartikler for neste generasjons lithiumbatterier i samarbeid med noen av verdens største batteriprodusenter. Han var tidligere CTO og en av grunderne bak solselskapet REC.

Det er nå rundt 30 Gigafabrikker for batterier under forberedelse eller bygging bare i Europa. De fleste bilprodusentene har endret fokus i sine utviklingsavdelinger fra fossilt drivstoff til batterier, og det søkes om ca 300 nye patenter per dag knyttet til Li-batterier. Samtidig er Li batteri-industrien en av de aller første globale industriene som har sin opprinnelse i Japan, og i dag er alle de fem største produsentene asiatiske eller amerikanske (Tesla). Europas sterke posisjon i bilmarkedet er truet, og EU satser tungt på ta igjen Asias forsprang. Samtidig er utviklingen av solenergi og batterier blant de få som ligger foran skjema i de fleste planer for å nå klimamålene, og deres antatte rolle i løsningen av klimaproblemene er stadig økende.

Men hvor gode og billige kan disse batteriene bli? Hvor mye bedre må de bli for å bli den foretrukne løsning til tungtransport ? Eller for å kunne levere strøm hele døgnet i solrike land? Og finnes det nok metaller og materialer? Dette er noen av spørsmålene som vil bli belyst.