Pandemiseminar

Hva kan vi lære av to år med pandemi?

Åpent
Drammensveien 78

Hva har vi lært av to år med pandemi? Hvordan kan vi bygge nasjonal beredskap og være best mulig forberedt til neste krise? Akademiet har samlet noen av de fremste ekspertene i landet som deler sin forskning og sine erfaringer.

Se opptak:

Bilde
Bilde av innlederne til møtet "Hva kan vi lære av to år med pandemi?"

Program

Praktisk informasjon

 

Meld deg på arrangementet her

Møtet avsluttes med middag i spisesalen (buffet).
Egenandel for middag er kr 350,- (betales til kontonummer 1600 47 21288 og merkes med "Pandemi og ditt navn"

Tidsfrist for påmelding til middag:
Torsdag 31. mars kl 15:00.

16:00 – 16:10 Åpning ved Gunn Elisabeth Birkelund, generalsekretær i Akademiet
Møteleder: Aksel Bernhoft, Akademiets komité for geomedisin og seniorforsker Veterinærinstituttet.

16:10 – 16:25: Nina Langeland, professor i infeksjonsmedisin, UiB.
Vitenskapelig kunnskap som grunnlag for pandemihåndtering

16:25 – 16:40: Jostein Askim, professor i statsvitenskap, UiO.
Forholdet mellom politisk ledelse og ekspertorganene: Uenighet om tiltak mot pandemien
– og hva så?


16:40 – 16:50: Spørsmål og diskusjon

16:50 – 17:05: Hans Petter Graver, professor i jus, UiO.
Hvordan sikre at utforming av hjemler i smittevernloven baseres på helhetlig situasjonsvurdering?

17:05 – 17:20: Jo Røislien, professor i medisinsk statistikk, UiS.
Pandemikommunikasjon – en balansekunst

17:20 – 17:30: Spørsmål og diskusjon

17:30 – 18:00: Pause med forfriskninger

18:00 – 18:15: Camilla Stoltenberg, direktør ved Folkehelseinstituttet.
Mer enn to år med koronapandemien: Hva har vi lært og hva ønsker vi å gjøre bedre?

18:15 – 18:30: John-Arne Røttingen, ambassadør for global helse i Utenriksdepartementet.
Norges rolle i global pandemihåndtering

18:30 – 18:40: Spørsmål/diskusjon

18:40 – 19:40: Paneldebatt med foredragsholderne, ledet av Anna Nylund, professor i jus, Universitetet i Bergen.

20:00               Middag