Akademimøte

Vikingskip og vikingtidsmuseum - utfordrende verdensarv på Bygdøy

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

Foredrag ved professor og museumsdirektør Håkon Glørstad ved Fornminneseksjonen, Universitetet i Oslo og Kunsthistorisk museum.

Se opptak av forelesningen: 

 

Sammendrag av forelesningen

Vikingskipene som er utstilt på Vikingskipshuset på Bygdøy er blant Norges fremste kulturhistoriske ikoner og oppfattes som en del av verdensarven. Skipene har hat stor betydning for utviklingen av norsk identitet og nasjonalfølelse. Likevel har deres historie fra de ble funnet og fram til i dag vært turbulent og preget av mange alvorlige utfordringer. I 2020 ble bevilgning til nytt Vikingtidsmuseum på Bygdøy gitt over statsbudsjettet. Det nye museet vil ikke bare vise fram vikingskipene men gi publikum innblikk i vikingenes mangefasetterte og fascinerende verden. Etter planen skal det nye museet stå ferdig i 2025.

Om innlederen:

Praktisk informasjon

Det fysiske møtet er åpent for alle, og det digitale møtet strømmes direkte fra denne siden.

 

Håkon Glørstad er professor i arkeologi ved Universitetet i Oslo og er siden 2014 direktør ved kulturhistorisk museum, UiO som også forvalter vikingskipene på Bygdøy. Glørstad har tidligere arbeidet med arkeologiens fag- og idehistorie samt steinalderen i Nord-Europa. Forskningsbasert kulturarvsforvaltning har vært et annet tema som han har arbeidet med både akademisk og som del av organisasjonsutviklingen på Kulturhistorisk museum. Han har ledet flere forsknings og utgravningsprosjekter, senest Forsking i fellesskap som var Kunnskapsdepartementets storsatsning på universitetsmuseene.

Bilde
Foredragsholder 7 april 2022
Håkon Glørstad Foto: Mårten Teigen/UiO