Støtte til utsatte forskere

Akademiet er dypt bekymret over utviklingen i Ukraina

Uttrykker støtte til Ukraina

International Science Council støtter Ukraina

The International Science Council (ISC) uttrykker støtte til Ukraina. De skriver i en presseuttalelse at: "ISC uttrykker sin dype forferdelse og bekymring over de militære lovbruddene som utføres i Ukraina og advarer mot de alvorlige konsekvensene konflikten vil ha for forskningen og de akademiske miljøene." 

Les hele støtteerklæringen fra ISC
 

International Union of Academies (UAI) støtter Ukraina

Også International Union of Academies (UAI) fordømmer Russlands aggresjon mot Ukraina. I uttalelsen fra UAI trekkes Hviterussland frem som en russisk alliert. UIA har akademiske institusjoner som medlemmer, både fra det invaderte Ukraina og fra angriperen, Russland.

International Union of Academies (UAI, Union Académique Internationale) ble grunnlagt i 1919, i kjølvannet av grusomhetene under første verdenskrig, for å støtte og utvikle internasjonalt fredelig samarbeid mellom forskere og forskere, og for å fremme studier av humaniora- og samfunnsvitenskap.

Les støtteerklæringen fra UAI

Allea uttrykker støtte til Ukraina

Det Norske Videnskaps-Akademi følger utviklingen i Ukraina med den største uro. Vi er dypt bekymret over den humanitære krisen som utspiller seg, og vi støtter opprop fra våre akademiske søsterorganisasjoner som fordømmer den russiske invasjonen. Vi er også sterkt bekymret over de virkningene denne invasjonen har på stabilitet og fred i verden. 

Vitenskapsakademiet  følger nøye med på angrep mot det ukrainske folk. Samtidig følger vi med på sanksjoner og arrestasjoner av russiske akademikere som ytrer seg kritisk til krigen. Vi støtter de tusener av russiske forskere og journalister som er kritiske til invasjonen av Ukraina. Vi oppfordrer andre akademiske institusjoner om å støtte alle dem som lider på grunn av denne invasjonen. 
Den internasjonale akademiorganisasjonen, ALLEA, European Federation of Sciences and Humanities, reagerer også med sjokk og dyp beklagelse på Russlands militære inngrep i Ukraina og skriver i et opprop:
Vi oppfordrer den russiske regjeringen til å respektere internasjonale konvensjoner om beskyttelse av sivile og kulturelle gjenstander, og vi uttrykker vår dype bekymring for sikkerheten til våre akademiske kolleger.
 

ALLEA

ALLEA er the European Federation of Sciences and Humanities, og representerer over 50 vitenskaps-akademier fra over 40 land i Europa. Les hele uttalelsen på engelsk.

 

ALLEA bemerker faren dette representerer for ukrainske vitenskapelige institusjoner, akademikere og internasjonalt forskningssamarbeid og uttrykker sin fulle solidaritet og støtte til vårt ukrainske medlem, National Academy of Sciences of Ukraine.
Vi erkjenner også at medlemmer av det russiske vitenskapsmiljøet, som har uttalt seg mot den pågående aggresjonen, kan være utsatte.
For å ivareta akademisk frihet og vitenskapens og forskningens autonomi vil vi overvåke situasjonen nøye og overveie ytterligere tiltak for å støtte vårt ukrainske medlemsakademi, dets fellesskap, og det akademiske miljøet.
De utførte handlingene for å sabotere freden, stabiliteten og autonomien i den ukrainske nasjonen er uten legitimitet. I disse vanskelige tider står vi opp mot de åpenlyse angrepene fra den russiske regjeringen mot en suveren stat, mot demokrati og mot uskyldige mennesker.

Om ALLEA

ALLEA er the European Federation of Sciences and Humanities, og representerer over 50 vitenskaps-akademier fra over 40 land i Europa. Siden stiftelsen i 1994 har ALLEA uttalt seg på vegne av sine
medlemmer både på den europeiske og den internasjonale scenen. ALLEA fremmer vitenskap som et globalt offentlig gode og legger til rette for vitenskapelig samarbeid på tvers av landegrenser og disipliner. Sammen med sine medlemsakademier arbeider ALLEA for å forbedre vilkårene for forskning, å bidra med den beste uavhengige og tverrfaglige vitenskapelige rådgivningen og å styrke vitenskapens rolle i samfunnet. Ved å gjøre dette kanaliserer ALLEA europeiske akademiers intellektuelle kraft og erfaring til fordel for forskningsmiljø, beslutningstakere og publikum.

Bilde
Akademiet støtter Ukraina.
Det ukrainske flagg på Akademiets hus. Foto: DNVA.