Nye medlemmer i Det Norske Videnskaps-Akademi

Akademiet gratulerer sine nye medlemmer!

Torsdag 10. mars ble det klart hvem som er innvalgt som nye medlemmer i Det Norske Videnskaps-Akademi i 2022.

12 nye norske medlemmer og 6 utenlandske i henholdsvis Den matematisk-naturvitenskapelige klasse og i Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap.

Den matematisk-naturvitenskapelige klasse | The Natural Sciences Division:

Norske medlemmer – Norwegian members:
 • Tor Eldevik, Universitetet i Bergen. Han er valgt inn i gruppe 2: Fysikk, astronomi og geofysikk
 • Anna Nele Meckler, Universitetet i Bergen. Hun er valgt inn i gruppe 3: Geofag
 • Inger Greve Alsos, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Hun er valgt inn 5: Biologi
 • Rebecca Jane Cox, Universitetet i Bergen. Hun er valgt inn i gruppe 7: Medisinske fag
 • Sigrun Halvorsen, Universitetet i Oslo. Hun er valgt inn i gruppe 7: Medisinske fag
 • Truls Raastad, Norges idrettshøgskole. Han er valgt inn i gruppe 7: Medisinske fag 
 • Thor Inge Fossen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Han er valgt inn i gruppe 8: Teknologiske fag
Utenlandske medlemmer – Foreign members:
 • Elaine Cohen, University of Utah, Salt Lake City, USA. Hun er innvalgt i gruppe 1: Matematiske fag
 • Richard F, Riesenfeld, University of Utah, Salt Lake City, USA. Han er innvalgt i gruppe 1: Matematiske fag
 • Stephen Vincent Faraone, Upstate Medical University, NY, USA: Han er innvalgt i gruppe 7: Medisinske fag
 • B. Pontus Persson, Humboldt universität, Berlin, Tyskland: Han er innvalgt i gruppe 7: Medisinske fag
   

Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap | The Humanities and Social Sciences Division:

Norske medlemmer – Norwegian members:
 • Vibeke Grøver, Universitetet i Oslo. Hun er valgt inn i 3: Filosofi og psykologi
 • Inger Berg Ørstavik, Universitetet i Oslo. Hun er valgt inn i gruppe 6: Rettsvitenskap
 • Alexander Wright Cappelen, Norges Handelshøyskole, Bergen. Han er innvalgt i gruppe 7: Samfunnsfag (herunder sosiologi, statsvitenskap og økonomi)
 • Kristian Skrede Gleditsch, University of Essex, Colchester, Storbritannia. Han er innvalgt i gruppe 7: Samfunnsfag (herunder sosiologi, statsvitenskap og økonomi)
 • Karen Helene Ulltveit-Moe, Universitetet i Oslo. Hun er innvalgt i gruppe 7: Samfunnsfag (herunder sosiologi, statsvitenskap og økonomi)
Utenlandske medlemmer – Foreign members:
 • Peter Christian Müller-Graff, Universität Heidelberg, Heidelberg Tyskland. Han er innvalgt i gruppe 6: Rettsvitenskap
 • Jayne Svenungsson, Lunds universitet, Lund, Sverige. Hun er innvalgt i gruppe 8: Religionsvitenskap og teologi